„Větší počet dárců by umožnil snazší plánování a domlouvání odběrů, lépe by se nám reagovalo na potřeby nemocnice,“ říká mluvčí FN Gabriela Levorová.

Koncentráty krevních destiček odebraných zdravým dárcům jsou nezbytné pro léčbu pacientů, jimž destičky chybí kvůli nemoci nebo o ně přicházejí následkem léčby třeba při leukemii.

Krevní destičky neboli trombocyty se stejně jako plazma odebírají přístrojově – technikou aferézy – přes periferní žílu na jedné horní končetině na přístrojích zvaných separátory. Dárce musí splňovat přísná kritéria – musí být ve věku od 21 do 50 let, vážit nad 60 kilogramů, mít za sebou alespoň tři bezproblémové odběry krve. Odběr trvá kolem 60 minut.

V krajských nemocnicích (Rokycany, Klatovy) si na nedostatek dárců nestěžují, byť krve není nikdy dost. „Obě nemocnice evidují přes 3200 pravidelných dárců krve, loni provedly 7,5 tisíce odběrů, při nichž nabraly 3300 litrů krve,“ sdělil mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.

PŘIBYLO PRVODÁRCŮ

V Klatovské nemocnici se každým rokem uskuteční zhruba 4,5 tisíce odběrů takzvané plné krve, značný podíl tvoří dárci plazmy i destiček.

„Transfuzní oddělení krajských nemocnic v současné době eviduje přes 1900 aktivních dárců. Ženy tvoří 35 procent, přičemž toto číslo se dlouhodobě příliš nemění. Lidé do 30 let tvoří necelou čtvrtinu. Vítáme všechny nové zájemce,“ říká Kokoška.

Ukazuje se, že mladé generaci odpovědnost nechybí. Loňský rok byl v Klatovské nemocnici rekordní počtem prvodárců. „Už v polovině října jsme měli 250 prvodárců, což bylo o pět víc než v roce 2017. A za celý rok jsme se přiblížili třem stovkám, což je nejvíce za poslední roky. Zřejmě pomáhá osvěta a mladí lidé si víc uvědomují společenskou odpovědnost,“ uvedla vedoucí lékařka klatovského transfuzního oddělení Jana Zítková.