I proto se má od ledna v Kotíkovské ulici postupně zmenšovat kapacita Domova pro seniory Sedmikráska o 30 míst a tyto lůžka následně využije Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, který sídlí na stejné adrese. Rozdíl je v tom, že do Čtyřlístku přijímají i seniory s demencí, Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. „Toto rozhodnutí potvrzuje trend, kdy zdraví lidé zůstávají ve svém přirozeném prostředí a nevyužitou kapacitu je využitá pro těžce nemocné lidi,“ vysvětluje radní pro sociální věci Jiří Kuthan.

Kvůli změně by se neměly zvyšovat provozní náklady. „Počítá se ale s tím, že bude nutné rozšířit počet zaměstnanců poskytujících sociální služby o čtyři osoby, což povede ke zvýšeným nákladům na mzdy,“ upozorňuje Kuthan.

Čtyři plzeňské domovy pro seniory pojmou 314 seniorů, v domovech se zvláštním režimem je zatím 224 klientů. Už teď je ale jasné, že poskytovatelé přijímají ´na lůžko´ hlavně seniory, kteří jsou příjemci příspěvku na péči druhého až čtvrtého stupně. Tedy ty méně soběstačné a zároveň schopné díky příspěvku schopní zaplatit poskytované služby.
Dalším trendem je umisťovat lidi do domovů pro seniory přímo v místech, kde prožili celý svůj život. I proto se tato zařízení stěhují stále víc do velkých měst.
Senioři se nechtějí stěhovat do různých vyhnanství, kde postupně ztrácí kontakt s rodinou i přáteli. Také proto plánuje druhý městský obvod vystavět domov pro seniory na Slovanech. Jednou z možných variant je stále využití bývalé porodnice.

Domovy pro seniory:
• Sedmikráska - Kotíkovská ulice - kapacita 180 míst
• Kopretina - Západní - 38 míst
• sv. Jiří - Mohylová - 70 míst
• sv. Alžběty - Hlavanova - 26 m.

Domovy se zvláštním režimem:

• Sněženka - Klatovská - 69 míst
• Čtyřlístek - Kotíkovská - 104 míst
• Petrklíč - Západní - 23 míst
• Domov sv. Aloise - Hradišťská - 28 míst
Poskytuje: MÚSS, DCHP, MCHP