Rokycanskou SŠ v Jeřabinové ulici navštěvuje zhruba 450 žáků. Němčinu si ovšem zvolilo pouze 50 z nich. „Jestliže se učí na základní škole nejdříve angličtinu, chtějí s ní pak pokračovat na střední, protože nezačínají úplně od nuly. U oborů, kde jsou dva povinné jazyky, je němčina zpravidla až na druhém místě," uvedla zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Eva Koutská.

Angličtina dominuje rovněž na SOŠ a SOU v Horšovském Týně. „Mladým pak němčina chybí. Narážejí na nedostatky většinou až v praxi, když shánějí zaměstnání. Pokud jsou jazykově vybaveni, usnadňuje jim to pracovní start," vysvětlila zástupkyně ředitele Jarmila Ledvinová.

NABÍDKA ZDARMA

Převaha angličtiny je patrná rovněž na plzeňské strojní průmyslovce. Nižší zájem o němčinu se zde snaží alespoň částečně zastavit. Celý rok nabízela vzdělávací instituce středoškolákům zdarma nepovinnou němčinu. „Přihlásilo se 69 zájemců. Kurz, který čítal dvě hodiny týdně, ukončilo 59 lidí. Součástí lekcí bylo procvičování gramatiky, odborné slovní zásoby i jazykové animace," nastínila za Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Ivana Stuchlová. Kurzy spolufinancovaly německé firmy a umožnily mladým i exkurzi či stáž.

Projekt zacílený především na technické obory bude pokračovat v dalším školním roce. „Bylo to pro mě užitečné a určitě chci od září zase chodit. Bral jsem to jako možnost rozšířit si jazykové znalosti, které se mi budou stoprocentně hodit," sdělil student druhého ročníku Jan Kadlec. V němčině se mohou rozvíjet také žáci prvních ročníků. Stejnou možnost budou mít od září v tachovské průmyslovce.

Nedostatek nadšenců pro němčinu pozorují také v Klatovech. Zástupkyně ředitele tamější průmyslovky Jitka Klášterková se ovšem domnívá, že německé společnosti už na znalosti jejich rodného jazyka nelpí tolik jako v minulosti. „Není problém, že zaměstnanci spolu hovoří anglicky. Dříve byly požadavky striktnější. Jestliže jsou absolventi šikovní, o možnost pracovat v zahraničí kvůli neznalosti němčiny nepřijdou."

Ilustrační foto
Na západě Čech padaly teplotní rekordy