Současná podoba zemědělské společnosti vznikla v roce 1974 sloučením již sedmi existujících družstev v okolních vesnicích. Kromě deseti lidí z Potvorova sem dojíždí zaměstnanci z Trojan, Vysoké Libyně, Bílova, Sedlce, Bukoviny a Řemešína a v současnosti podnik zaměstnává 75 lidí. „Zatím podnik funguje, ale je to boj o přežití. První vlna krize nás postihla už vloni a řekl bych, že tento celosvětový nepříznivý jev bude i nadále pokračovat. Zatím jsme ale propouštět nemuseli. Však o nás také někteří lidé říkají, že fungujeme jako sociální ústav,“ popisuje ředitel Bílovské zemědělské Pavel Janský.
Většina zaměstnanců je tu už desítky let a spolu s družstvem procházeli veškerými změnami a transformacemi. „Máme tu spíš starší lidi. Celkový věkový průměr se v naší společnosti pohybuje mezi 45–50 lety. Nedávno jsme však nabrali i čtyři nové mladé kluky, kterým není víc jak 25 let,“ říká ředitel a pokračuje: „Novým zaměstnancům nabízíme navíc byt a už jsme tu měli i několik případů, kdy byl větším lákadlem právě byt namísto pracovní příležitosti.“

Sám Pavel Janský v podniku pracuje už téměř 25 let. Začínal tu s učňovskou praxí a po studiích nastoupil jako řadový zaměstnanec. Následoval vzestup na post vedoucího mechanizace a teď se nachází na místě nejvyšším – v ředitelském křesle. „Před lety jsme byli s kolegy na zkušené v cizině, kde jsme například sázeli stromky pro barona von Reisenstein. Vždycky jsem se ale do Potvorova rád vracel. Práce i rodina mě táhly zpět,“ říká.

Zemědělský podnik nyní obhospodařuje 1887 hektarů půdy, z čehož tvoří valnou většinu pole, a minimální podíl zaujímají louky a pastviny. Ve vlastnictví mají 430 krav, 90 býků a ročně vykrmí na 3200 prasat. Co se týče rostlinné výroby, tak převažuje pěstování řepky, pšenice, hrachu, kmínu a kukuřice. Dřív sázeli i brambory, ale tuto produkci, stejně jako pěstování ostropestřce, dávno zavrhli. „Nestačili jsme konkurovat levnému polskému dovozu,“ komentuje Janský.

V roce 2006 postavili za přispění dotací nový kravín a vloni byla dokončena posklizňová linka. Ta zajišťuje čištění, sušení, úpravu a uskladnění obilí. Kromě živočišné a rostlinné výroby se v posledních letech zaměřují i na služby. „Na zakázku lisujeme obilí a kukuřici do vaků pro výrobu krmných směsí,“ vysvětluje ředitel.

Kromě pracovních příležitostí má podnik pro Potvorov a okolí i jiný význam. Zajišťuje pro své zaměstnance, ale i pro ostatní zájemce, vývařovnu. Ředitel uvedl: „Denně se vaří průměrně 150 obědů. Z Potvorova si pro ně kromě zaměstnanců chodí dalších 25 lidí, ale provádíme i rozvoz do okolních vesnic a některých firem v Kralovicích. A v létě si k nám dokonce chodí s kastrůlkem i chataři. Dřív si na sebe kuchyně vydělávala, ale teď ji spíše dotujeme.“