„Přesto, že statistiky loňského roku ukazují vlivem pandemie koronaviru sníženou intenzitu dopravy, bohužel počet nehod, při kterých zemřou chodci, narostl. Nejčastější příčinou takových nehod je nepozornost chodců a řidičů. Cílem preventivní akce bylo chodce upozornit, že je potřeba přecházení přes vozovku věnovat zvýšenou pozornost a být při tom vidět,“ říká starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka.

„Všichni dobře víme, že zelený panáček dovoluje přejít vozovku a červený říká stůj! Nicméně ne všichni chodci na světelné značení dbají, což jsme se přesvědčili spolu se strážníky. Někteří chodci měli na červenou nakročeno, ale rozmysleli si to, když viděli uniformu. Chodci by si měli uvědomit, že vstupem do vozovky na červenou ohrožují nejen svůj život, ale i životy ostatních,“ dodává první místostarosta městského obvodu Petr Baloun.

V rámci prevence byla chodcům, kteří patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, připomenuta pravidla bezpečného chování na silnici a vysvětleno jim přitom bylo, že ne vždy platí, že mají na přechodu přednost. Hovořilo se také o důležitosti nošení reflexních prvků za snížené viditelnosti. Zástupci MO Plzeň 3 rozdali společně s koordinátorkou BESIPU a strážníky městské policie služebny Městské policie Plzeň – Bory ukázněným chodcům reflexní pásky a jiné předměty s bezpečnostní tématikou.