Byla vytipována na základě požadavků Policie České republiky jako místa, kde často dochází k porušení pravidel silničního provozu. To ostatně potvrdilo sledování této křižovatky, kdy během dvou hodin projelo na červenou až na dvě desítky řidičů. „V případě, že se toto opatření pozitivně projeví na bezpečnosti chodců, tak jsme připraveni realizovat detekci jízdy na červenou i na dalších křižovatkách v Plzni,“ uvedl Přemysl Švarc z Magistrátu města Plzně. Náklady na pořízení systému byly ve výši 600 tisíc korun.