Jen za poslední dva roky zde došlo k jedenácti dopravním nehodám s celkovou škodou přes jeden a půl milionu korun. Nejčastější příčinou podle statistik je jízda na červenou.

“Kolizní situace na téhle křižovatce nastávají velmi často. Například když řidiči vjíždějící do křižovatky z Borské ulice na zelenou šipku k opuštění křižovatky odbočují vlevo na Klatovskou třídu. Zelená šipka po chvilce zhasne, ale auta dál odbočují. Proti nim už vyjíždí auta v protisměru z ulice U trati. Těm už by ovšem měli dávat odbočující řidiči přednost, ale neví to,” vysvětluje Oldřich Žáček, majitel Vlídné autoškoly v Plzni a dodává: “90 procent řidičů neví, že na doplňkovou zelenou šipku vedle červeného světla by mohl jet někdo v jiném volném směru. Ta šipka by se měla rozsvítit až na konci toho intervalu, ne na začátku.”

Most u Jižního nádraží je opět průjezdný. Oprava vodovodního řadu však bude omezovat dopravu v Hálkově a Korandově ulici
Po Mostě Ivana Magora Jirouse v Plzni už projedete

Křižovatka má nyní ve směru z Borské ulice dva jízdní pruhy, jeden rovně a doleva a druhý rovně a doprava. “Kdybychom stáli v levém pruhu pro směr rovně a doleva a chtěli odbočovat, musíme zastavit na plném červeném světle. Přitom svítí pro všechny zelená doplňková šipka rovně a doprava. My tím vlastně zablokujeme celý levý pruh těm, co by mohli také jet rovně, protože dodatková šipka jim to umožňuje,” říká Žáček.

Na křižovatce se navíc nedá v hlavním směru z Klatovské třídy ze směru z Bor odbočit vlevo a pro odbočení vpravo do ulice U trati mají řidiči jen 7 vteřin. Na krátké intervaly pro odbočení si stěžují řidiči i v příčném směru, a to jak z ulice U trati, tak z Borské.

“Já tudy jezdím každý den z Doubravky na Bory. Pro odbočení vlevo na Klatovskou je tu zelená jen pár vteřin. Žádnou kolizi jsem tu sice naštěstí nezažil, ale celkem pravidelně tu vidím auta, běžně dvě i tři, co se tu snaží ještě projet, když už mají červenou,” říká řidič Jaroslav Sláma.

Křimice - Západní okruh - Regensburská ulice, silniční most a železniční most
Vyzkoušeno. Západní okruh v Plzni ulevil městu a zrychlil průjezd centrem

Křižovatka na Belánce odvedla hlavní část dopravy z centra, když došlo k zákazu průjezdu Americkou třídou osobním automobilům. Především v ranních a odpoledních špičkách ale křižovatka už dávno kapacitně nevyhovuje, protože od roku 2003, kdy zastupitelstvo města zákaz schvalovalo, vzrostla intenzita provozu o desítky procent. Je také na hlavním tahu ze Slovan na Bory a dále směrem na Borská pole a na Západní okruh města. Nárůst dopravy v tomto místě potvrzují i čísla z mapy intenzity automobilové dopravy Správy veřejného statku v Plzni, kdy největší zatížení křižovatky je v příčném směru, tedy z ulice U trati do ulice Borské. Denně tam projede v každém z obou směrů kolem 15 tisíc aut.

To potvrzuje i krajská koordinátorka BESIPu pro Plzeňský kraj Václava Ircingová: “Je to jedna z nejfrekventovanějších křižovatek v Plzni. Vytvářejí se zde kolony a řidiči, kteří chtějí v co největší míře projet na zelenou, neúměrně zvyšují rychlost. Porušují tak zásadu dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a velmi často dochází ke střetům vozidel. Což bylo v minulosti podloženo radary, které byly na této křižovatce instalovány.”

Město Plzeň má zkapacitnění této křižovatky jako jednu z priorit v dopravní oblasti. Podle připravovaného projektu na stavební úpravu by měl přibýt ještě jeden jízdní pruh pro přímý směr z ulice U trati do ulice Borská. Plánuje se napřímení křižovatky ve směru z ulice U trati do Borské, čímž se získají i odbočovací pruhy pro kvalitnější odbočování.

Psí útulek U Františka v Borovně na jižním Plzeňsku se jako první v republice věnuje bíglům, které od narození využívaly k pokusům farmaceutické společnosti. V útulku tyto psy učí žít normálním životem a po socializaci jim hledají nový domov.
Bígly z laboratorních pokusů učí v útulku normálně žít a hledají pro ně domov

“Chtěl bych upozornit, že pokud dochází k nehodám při jízdě na červenou, a to nejen na této křižovatce, tak je to často z důvodu nevěnování se řízení. Jen při cestě sem jsem viděl několik řidičů, kteří koukali do mobilů a nesledovali provoz a semafory,” uzavírá Oldřich Žáček.