Když se narodil, vážil málo přes jeden kilogram. „Byl v inkubátoru. Když jsem si na něj mohla sáhnout, bála jsem se ho dotknout, abych mu neublížila. Měla jsem o něj hrozný strach,“ popisuje žena, která se k traumatickým chvílím po porodu prvního dítěte vrací jen velmi nerada.

Předčasně narozených dětí nebo dětí s nízkou porodní hmotností přitom stále přibývá. Za posledních deset let jejich počet významně stoupl. V České republice se jich vloni narodilo 7,5 procenta z celkového počtu novorozenců. Ve Fakultní nemocnici v Plzni se procento dětí s nižší porodní váhou pod 2500 gramů vyšplhalo dokonce na 12,2.

„Je to dáno tím, že Gynekologicko–porodnická klinika centralizuje předčasné porody rizikových těhotných z celého Plzeňského kraje,“ vysvětluje vyšší číslo Jiří Dort, primář neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, kde jsou pak předčasně narozené děti ošetřovány.

Potvrzuje, že novorozenců s nízkou porodní hmotností je stále více. „Nejmenší narozené dítě, které se nám podařilo zachránit, vážilo pouhých 470 gramů,“ uvádí konkrétní údaj primář.

Stoupající počet dětí s nízkou porodní hmotností sleduje i primář neonatologického oddělení Mulačovy nemocnice Jiří Liška. „Způsobuje to věk rodiček, daleko častěji totiž rodí ženy starší, než tomu bylo dříve, těhotné ženy navíc nedodržují těhotenský režim a také řada z nich kouří,“ jmenuje nejzásadnější vlivy na riziková těhotenství či předčasné porody Liška. Nejmenší narozené dítě v Mulačově nemocnici vážilo 1920 gramů.

K tomu, aby bylo možné dítě s nízkou porodní vahou zachránit, jsou potřeba speciální lůžka – inkubátory. Jeden úplně nový nyní Fakultní nemocnice Plzeň jako jedno z dvanácti zařízení v republice dostala.

Finance, celkem více než 760 tisíc eur, na ně získala Nadace Charty 77 z Norských fondů. „Je to jeden z těch lépe vybavených inkubátorů, kompletní ale není, jeho cena se blíží jednomu milionu korun,“ uvádí Dort.

Cena inkubátorů se pohybuje od 250 tisíc korun za ty základní, které miminku zajišťují jen správné teplo a vlhkost. Ty speciálně vybavené, které dokáží i dávkovat kyslík, či kontrolovat váhu novorozence stojí až milion korun. „Obecně by bylo třeba více takových inkubátorů v porodnicích. Díky tomu, že jsme v podstatě nové pracoviště, jsme naštěstí vybaveni poměrně dobře,“ dodává Dort.