„Největší zajímavostí je devět figurín vytvořených podle skutečných obyvatel Nečtin, přičemž jejich ruce a obličeje jsou odlitky,“ popsala vedoucí muzea Jitka Stoklasová, která figuríny vytvářela.

Stálá expozice se nachází v prvním patře muzea a přibližuje historii a život na Nečtinsku v průběhu staletí. Návštěvníci se dozvědí podrobnosti informace o způsobu obživy na Nečtinsku, o tradičních řemeslech nebo lidových zvycích.

Pro region byl typický chov ovcí a pěstování lnu. K tradičním řemeslům pak patřilo pivovarnictví a mlynářství. V 19. století se na Nečtinsku rozvinul kamenický a sklářský průmysl. „Pro tuto oblast bylo typické sklo. V místě bývalé sklárny, kterou už za ty roky pohltil les, lidé stále nacházejí modré kousky skla,“ poznamenala Jitka Stoklasová.

Páky a sáně

Část muzea je věnována také lesnictví a dřevařství a nabízí například ukázku želez na zvěř, provazec na měření dřeva, páky na obracení klád nebo sáně na svoz dřeva.

Připravena je také expozice o církvi, škole, spolcích. Část výstavy je věnována také židovské menšině a německému etniku.

Zajímavostí je také četnická stanice, která v Nečtinech čítala dva příslušníky, velitele stanice a četníka. „K tomu zde máme připravenou unikátní scénku, při které četník vyslýchá místního řezníka. Tahle historka se tu leta traduje. Místo, aby řezník vyhledal lékařskou pomoc, přišel oznámit, že jej někdo postřelil,“ popsala vedoucí muzea.

Za vidění rozhodně stojí rovněž trojrozměrná mapa, na které jsou zobrazené památky z 11 okrsků patřících pod Nečtiny.

Budovu muzea čekají v letošním roce i investiční akce. „Na dvorku připravujeme dřevěný přístřešek, který by měl sloužit hlavně pro venkovní akce. Postupně hodláme také obnovovat elektrotechniku tak, aby byly vylepšeny interaktivní prvky, které jsou součástí expozice a návštěvník tak bude mít z prohlídky větší zážitek,“ informovala Stoklasová.

V regionálním muzeu sídlí také informační centrum, které slouží nejen turistům, ale také místním obyvatelům. Několik let se tu konají odpolední kluby pro děti z okolí, pořádají se zde přednášky a koncerty. „Nyní se chceme zaměřit i na propojení více generací skrze tvořivou a výtvarnou činnost ve smyslu co se lze naučit od prarodičů,“ plánuje vedoucí.

Vlčí máky

Velkou událostí bude v Nečtinách vernisáž výstavy s názvem Karel I. a květy vlčích máků, která se bude konat v muzeu 2. dubna od 16 hodin. „Jak je známo, Karel I. byl císařem míru a všemi silami se snažil, aby se neválčilo. Připomeneme si tak hrdinskou ctnost posledního Habsburka na českém trůně a 100 let od jeho úmrtí ve vyhnanství,“ přiblížila Stoklasová s tím, že oslovila výtvarníky, zda by na výstavu nevěnovali obrazy s tématikou vlčích máků, symbolem obětí válečných konfliktů. „Výstava bude benefiční, potrvá do 22. května a výtěžek poputuje na humanitární pomoc.“

Připravený je také doprovodný program a v místní restauraci uvaří speciální habsburské menu dle kuchařky vydané vnučkou Karla I.