V areálu kláštera v Plasích skončila kompletní obnova opatské rezidence. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout na nové prohlídkové trase, věnované šlechtické rodině Metternichů. Zrekonstruována byla budova Starého opatství, Nová prelatura a část zahrad.

Stavební část projektu začala 5. října 2020 a předcházel jí archeologický průzkum, který přinesl řadu nových objevů. Například podzemní chodbu z 15. století na dvoře prelatury nebo deset metrů hlubokou jímku, ukrývající více než stovku předmětů z nejrůznějších materiálů, které vypovídají o každodenním životě mnichů na přelomu 17. a 18. století.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Největším problémem bylo vybrat ten správný kámen s odpovídající barevností na opravu fasády prelatury, protože lomy, které sem dodávaly původní pískovec, už neexistují. Vytipovali jsme ale několik jiných lomů a jeden dokonce v nedaleké přírodní rezervaci. Tamní kameny měly barevnost hodně podobnou těm původním. Museli jsme ale získat výjimku a mít povolení. Pochopitelně tam nesměla těžká technika a tak se kámen sbíral ručně v lese,“ říká Petr Sklenář, hlavní stavbyvedoucí firmy Konsit, která měla rekonstrukci stavby na starosti.

Na obnovené opatské zahradě zaujme na první pohled každého návštěvníka kruhová kašna, která získala svoji původní barokní podobu. I ta skrývá své tajemství. „Tudy totiž vedla podzemní chodba do sklepa, kde se skladovalo většinou víno a potraviny. Když to zde koupil Metternich a nechal postavit kašnu, tak se štola přerušila. My jsme proto udělali takový „bypass“ kolem kašny a chodba je opět průchozí,“ vysvětluje Radek Hosnedl, zodpovědný za přípravu staveb zhotovitelské firmy. V budoucnu by měly být prostory sklepa i chodby zpřístupněné veřejnosti, protože tudy povede jedna z prohlídkových tras.

Kompletní obnova opatské rezidence byla dokončena v klášteře v Plasích na Plzeňsku. Na snímku kurátorka Stanislava Beránková při instalaci nové prohlídkové trasy Zámek Metternichů. Foto: NPÚ
V Plasích otvírá opatská rezidence. Připomíná šlechtickou rodinu Metternichů

V budově Starého opatství, která patří k nejstarším částem areálu, je k vidění další zajímavost. Opěrný pilíř, k jehož zpevnění byly použity cihly ze 12. století. „Mají větší rozměr než ty dnešní. Každé historické období má svůj typický rozměr cihly, který se proměňoval během těch tisíce let několikrát. Díky rozměru cihly se pak může určit období, ze kterého stavba pochází. Stačí ji změřit,“ usmívá se Monika Tuková ze Správy kláštera Plasy.

Výraznou proměnou prošel především interiér Nové prelatury v prvním patře, kde je instalovaná nová prohlídková trasa Zámek Metternichů. „Návštěvníky na ní čeká nevšední zážitek. V autentických pokojích z období druhé poloviny 19. století se mohou pohybovat samostatně a na některých replikách metternichovského nábytku potaženého modrobílou textilií, si mohou odpočinout. Další zajímavosti se dozvědí z informačních panelů nebo ze sluchátek starých telefonů,“ popisuje novou prohlídkovou trasu Monika Tuková.

Zajímavostí je i to, že jsou všechny restaurované hodiny funkční nebo že květiny, které krášlí žardiniéry, jsou z papíru.

Majitel rozhledny Chalupská Štěpánka Petr Štěpanovský
Hledal zříceninu a nakonec si postavil vlastní rozhlednu Chalupskou Štěpánku

Obnova klášterního areálu není zdaleka u konce. V současné době se opravuje střešní plášť a hodinová věž sýpky a pokračuje i dlouholetá a náročná obnova podzemního systému, který je pro plaský areál klíčový.

Celkové náklady na realizaci projektu Cisterciácký klášter Plasy – obnova opatské rezidence dosáhly částky 201 milionů korun, z toho téměř 102 milionů činila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.