Hned na úvod musím napsat, že jsem si podrobně prohlédl všechny návrhy, které jsou vystaveny v Infocentru Nepomuk, včetně doprovodných komentářů. Je tu mnoho velmi zajímavých návrhů, které považuji za lepší než ten, který vybrala soutěžní porota. Samozřejmě nejsem umělecký odborník, ale zato mám blízko jak k Nepomuku, tak ke sv. Janovi. Moje výhrady k vybranému řešení jsou následující:

To, co porota považuje ve svém posudku za přednost návrhu, tedy jeho zakomponování do ´moderního´ prostředí čerpací stanice a dopravních značek, považuji za koncepční omyl. To, že podle hodnocení komise návrh "nepoužívá metodiku kontrastního vymezení, a naopak rozvíjí svou životaschopnost pomocí rafinovaných mimikry (správně asi mimikrů – pozn. autora), postavených na splynutí s estetikou dopravního značení" je podle mého názoru s prominutím rádoby odborný a velmi špatně formulovaný blábol. Co vidí komise hezkého na ´estetice´ dopravního značení? Já jsem zastáncem toho, aby se umělecké dílo kontrastně vymezilo proti okolí s "devastovaným prostředím kruháče" (zase citace z posudku) a přineslo sem něco hodnotného a opravdu uměleckého.  Také autorem zmiňované atributy svatého Jana jsou zde tak mlhavé a vágní, že jsou pro nevěřícího nepostřehnutelné.

´Mýtná brána´, na které je umístěna silueta sv. Jana Nepomuckého, ani vzdáleně nepřipomíná most (jak tvrdí autor), kde jsou obvykle sochy našeho světce stavěny. Také pět hvězd v jeho svatozáři, které autor nahradil pěti žárovkami (bez svatozáře) budou (možná) vidět jen v noci. Vrcholem neznalosti a zcela špatné koncepce je pak živá (nebo možná umělohmotná?!) palma uprostřed objezdu. Podle autora to má být symbol mučednictví sv. Jana Nepomuckého a podle poroty dokonce "stále živý odkaz Janovy oběti"! Nikoliv palma, ale palmová ratolest je symbolem mučednictví a to nejen našeho sv. Jana, ale mučedníků vůbec. Odkazuje na vítězství Krista nad smrtí po jeho umučení a Zmrvýchvstání a následně na slávu těch, kteří položili za svoji víru život – tedy mučedníků. Je to zřejmě narážka na slavný příchod Krista do Jeruzaléma, kdy lidé kladli na jeho cestu palmové ratolesti (nikoliv palmy). Ještě jsem nikde neviděl žádného mučedníka s atributem palmy (a už jsem viděl  hodně děl se sakrální tematikou). Můj dojem z vybraného návrhu je ten, že se jedná o naprosto rozbitou kompozici, která bude pro devadesát procent projíždějících nesrozumitelná. Pět metrů nad hlavou uvidí plechovou siluetu sv. Jana Nepomuckého na mýtné bráně, uprostřed kruhového objezdu zaznamenají palmu, která je v dnešní době dost jednoznačným symbolem pro přímořská letoviska na jihu Evropy… Snad jenom autor a členové poroty budou vědět, že to patří dohromady. Většina projíždějících se asi bude divit, co to máme v Nepomuku za mikroklima, že se tu daří palmám… Nebo se nad palmou vystaví vyhřívaný skleník ? Spíš si ale myslím, že to skončí tak, že palma bude celoročně ´krásná´ i v největších mrazech, protože se zadá její zhotovení z poctivé umělé hmoty třeba u našich příhraničních prodejců z Orientu, kteří mají tak krásné trpaslíky… Ostatně o takovémto řešení je i zmínka v komentáři poroty. Praktická stránka věci by se podle mého názoru taky měla vzít v úvahu. Všichni víme, že kamiony mají svoje výfuky vesměs vyvedeny nahoru. Svatý Jan na traverze nad silnicí tím bude asi dost trpět, a tak si představuji, jak se třeba jenom bude mýt. S nutností zalévat živou palmu uprostřed kulaťáku komise také jistě počítá…

Nakonec bych měl ještě pár poznámek k ´odbornému´ hodnocení, které je u vystavených návrhů. Nevím, který z členů komise dokázal vymyslet takové nesmysly zabalené do pláštíku rádoby odborné mluvy. Posuďte sami: "Sv. Jan Nepomucký jako značka města Nepomuk, skutečnost, že z mnohovrstevnaté nepomucenské barokní zbožnosti dnes zbyla pouze zploštělá prázdná forma nabývající až znaků konzumní popkultury (např. povrchní turistická fetišizace Brokoffovy svatojánské sochy na Karlově mostě); dvojznačnost Janovy svatosti – v historiografii prakticky již od Janova svatořečení diskutovaný rozpor mezi historickou osobností Johánka z Pomuku a legendou o Janu Nepomuckém, prvomučedníkovi zpovědního tajemství, a samozřejmě kontrastní použití živé palmy, která symbolizuje stále živý odkaz Janovy oběti – jeho mučednickou smrt, o níž není pochyb." Jde o doslovnou citaci.

Jen člověk, který o víře a životě církve nic neví, může vyplodit tuto snůšku zavádějících tvrzení. Není totiž pravda, že svatojanská úcta spočívá jenom v turistickém zájmu o vrcholné dílo největšího českého barokního sochaře Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa na Karlově mostě. Můžu ujistit pana porotce, že mnoho lidí se u sochy modlí. A nesčetně lidí jezdí i do pražské katedrály k hrobu našeho rodáka ne jako turisté, ale jako poutníci. A my, jako Nepomučané, bychom měli usilovat o to, aby se tato poutní zastavení našich lidí i cizinců stále více rozšiřovala i o naše město, kolébku sv. Jana. Možná by se pan porotce díval na úctu ke sv. Janovi jinak, kdyby viděl např. slovenské bohoslovce ze Spišské Kapituly při nedávné pouti ke sv. Janovi do Prahy a do Nepomuka.

Také zpochybňování totožnosti Jana z Pomuku a sv. Jana Nepomuckého bylo už dávno historiky vyřešeno a je zřejmé, že pan porotce asi čerpal z ´historických´ pramenů socialistické éry…

No, je mně z toho trochu smutno. Komise, za účasti čelných představitelů města (pan starosta a pan místostarosta) vybrala návrh, který nepřinese Nepomuku nic mimořádného, žádné umělecké dílo. Jen přidá jakousi novou ´dopravní značku´ do té změti, která u kruhového objezdu je. Pro mne je to promarněná příležitost. Asi převážilo ekonomické hledisko, protože předpokládám, že tenhle návrh by moc stát nemusel (pokud se tedy nebude stavět vyhřívaný skleník). Podle mého ani za moc nestojí…

Také mě překvapilo složení komise. Proč tam nebyl např. doc. Dr. Ing. Fait, ředitel NG a uznávaný historik sakrálního umění, který patří i mezi nejlepší znalce sv. Jana Nepomuckého a jeho uměleckých ztvárnění? Proč nebyl osloven P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, který o SJN vypracoval svoji akademickou práci na Gregoriánské papežské univerzitě v Římě? Asi bychom pak nemuseli číst pseudoodborné nekompetentní komentáře v hodnocení komise a asi by se změnil i vítězný návrh.

Kdybych byl porotcem já, zhodnotil bych vítězný návrh asi takto:

Zcela rozbitá kompozice návrhu. Na centrální místo (uprostřed kruhového objezdu) umístěna živá palma, kterou autor mylně považuje za atribut sv. Jana Nepomuckého. V obecném povědomí jde o symbol teplých krajin a přímořských letovisek a s Nepomukem a sv. Janem nemá nic společného. Již tím není dodržena základní podmínka soutěže o umělecké dílo s tematikou sv. Jana Nepomuckého. Také další atributy tohoto mučedníka - pět hvězd a most - jsou vyjádřeny minimalisticky až urážlivě, a tak druhá část návrhu působí jako dopravní značka na mýtné dálniční bráně. Celý návrh působí ne jako umělecké dílo, ale jako nedotažené řešení dopravního poutače.

Petr Jenčík, předseda Matice sv. Jana Nepomuckého