Pro školu je neméně důležité, aby ji co nejvíce mediků úspěšně dokončilo. I z tohoto důvodu pořádá plzeňská lékařská fakulta tuto středu 29. ledna den otevřených dveří. V nově budovaném kampusu si zájemci o studium všeobecného i zubního lékařství budou moci prohlédnout posluchárny a výuková pracoviště. Rovněž si mohou vyslechnout přednášku o studiu a seznámit se s modelovými otázky k přijímacím zkouškám. Budoucí medici si dále vyzkoušejí vlastní zručnost, mimo jiné při chirurgickém šití na polštářku, měření tlaku nebo vyšetření karcinomu prsu.