„Babi je po vážné nemoci velice špatně pohyblivá. Byla nejprve ve fakultní nemocnici a pak ji převezli do LDN. Při návštěvách u ní se střídáme a byli jsme zvyklí přijít k ní kdykoliv, v nemocnici to nebýval žádný problém. V léčebně mi ale řekli, že ve všední dny jsou návštěvní hodiny od 16 do 17 hodin. To jsme ale všichni v práci,“ popsala Žaneta. O víkendu se k pacientům smí pouze na dvě hodiny. „Někteří příbuzní jezdí z daleka a u babičky by seděli půl dne. Jsem ráda, že se o ní někde starají, ale taková pravidla nechápu,“ připomněla mladá žena.

V LDN se dá domluvit na návštěvách i mimo stanovené hodiny. „Jenže se musíte ptát, jestli vás na pokoj pustí. Myslela jsem, že v moderním zdravotnictví jsou co nejčastější návštěvy naopak vítané,“ diví se Plzeňačka.

Podle muvčího Privamedu Davida Hrdiny nejsou omezené návštěvní hodiny v LDN nic neobvyklého. „Je to dáno provozem a typem tohoto zařízení. Lidé, kteří zde jsou, se většinou nemohou pohybovat, nedojdou si na toaletu, péče o ně je tedy opravdu náročná. Je proto nevhodné, aby návštěva za pacientem přišla v době, kdy se jiný převléká nebo myje,“ vysvětluje Hrdina. Dodává, že je ale možná domluva s ošetřujícím lékařem pacienta, za nímž chce rodina přijít mimo návštěvní hodiny. „Je zde 200 pacientů, přistupujeme ke každému z nich individuálně. Pokud si řekne, že by chtěl návštěvu déle, vyhovíme mu,“ říká Hrdina. Rozšiřovat návštěvní dobu oficiálně, však v Privamedu nechtějí.

Na lůžkách následné péče ve Stodské nemocnici ale taková omezení návštev nemají, ačkoliv se jedná o stejný typ zařízení. Pacienti zde ale mohou zůstat jen tři měsíce po hospitalizaci. „Návštěvní hodiny máme od 8.00 do 20.00 hodin. Ředitel nemocnice si přeje, aby staří lidé nebyli zbytečně odtrhováni od rodiny. Její přítomnost se zde naopak vítá,“ uvádí zdravotní sestra Marie Hesová. I zde je 95 procent pacientů, kteří se nemohou pohybovat.