„První expozice Okénko do soukromí rostlin zpracovává tři témata z biologie rostlin," popisuje šéfbotanik Tomáš Peš.

Návštěvníci se dozvědí, jak rostliny cestují, rozmno-žují se, chrání potomky nebo jak hledají živiny. Na příkladech jsou také vidět vztahy rostlin a okolí či jiných organismů.

„Od začátku roku připravujeme také expozici užitkových a jedovatých rostlin, která je rozprostřena po celém území zoologické zahrady," uvádí Peš. „Nejsou to jen rostliny, které slouží jako potrava pro člověka, ale také barvířské, papírodárné rostliny a léčivky," doplňuje.

K vidění je například expozice užitkových rostlin v Amazonii. Před voliérou kondorů si mohou návštěvníci zase prohlédnout rostliny, které používali severoameričtí indiáni. „Před výběhem nosorožců indických jsou asijské užitkové rostliny, například rýže nebo sója," prozrazuje odborník. U gepardů je nová expozice afrických obilnin, u žiraf africké užitkové rostliny, hlavně léčivky, australská část expozice zase ukazuje, jaké druhy využívali Aboriginové. „Rostliny se do expozic neustále dosazují," uzavírá šéfbotanik.