Dobřany zahájily dlouho připravovanou rekonstrukci náměstí T.G.M., které je hlavní součástí městské památkové zóny. Úpravu zástupci města připravovali už od roku 2004. „Jedná se o jednu z našich nejnáročnějších investičních akcí,“ říká starosta Dobřan Jaroslav Sýkora s tím, že se na tento zásah představitelům města podařilo získat i prostředky z fondů Evropské unie.

V rámci kompletní rekonstrukce, která potrvá do května roku 2010, bude nejprve odstraněna celá stávající asfaltová plocha a dělníci rozeberou i zámkovou dlažbu všech chodníků. Pak se pustí do žulových kostek lemující náměstí. Na tyto práce budou navazovat výměny podzemních inženýrských sítí (voda, dešťová kanalizace, plyn, elektrorozvody).

Nové chodníky okolo náměstí budou vydlážděny žulovými deskami a na silnice budou použity původní žulové kostky. Nově se vyřeší parkovací stání okolo plochy náměstí s tím, že parkoviště před radnicí zůstane. Celá plocha náměstí bude v dlažbě obloukové.

Na náměstí bude nově umístěna kašna a počítá se s kompletní výměnou městského mobiliáře, tedy laviček, sloupů veřejného osvětlení a odpadkových košů. Na náměstí vyroste stálé pódium a chybět tu nebude ani prostor k odpočinku a setkávání lidí.

„Ještě do konce roku 2008 bude provedena kompletní výměna starého vodovodního potrubí ve východní straně náměstí. I přes tyto práce by se měly na náměstí uskutečnit tradiční předvánoční a vánoční akce jako jarmarky, rozsvícení vánočního stromu a další adventní akce a samozřejmě tradiční novoroční ohňostroj,“ sdělil Sýkora.

Hlavním cílem projektu je zkrášlení celého prostoru středu města tak, aby bylo i nadále vhodným místem pro setkávání obyvatel města a pořádání řady nejenom kulturních, ale i ostatních společenských akcí.

„Jsem na to zvědavý. Věřím, že to bude výrazná změna k lepšímu. Já sice nejsem zdejší, ale jezdím sem často. A co jsem slyšel, hezčí náměstí uvítá i mnoho zdejších obyvatel,“ prozradil Plzeňan Josef Kudrna.

Zástupci města a dodavatelé projektu slibují, že se budou snažit, aby samotná stavba v co nejmenší míře zatížila běžný provoz centra města a co nejméně omezovala majitele nemovitostí či provozoven na samotném náměstí, v této souvislosti je prosí o trpělivost.

Projekt rekonstrukce náměstí T.G.M. byl podpořen finančními prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, tedy prostředky Evropské unie ve výši 38 milionů Kč (76%). Zbylých 24% finančních prostředků ve výši 12 milionů Kč uhradí Dobřany ze svého rozpočtu.