Přesun autobusového nádraží či zastavění prostoru před Škodovkou. I s tím počítá ideový návrh čtyř pražských architektů, který zvítězil v urbanisticko-architektonické soutěži na řešení náměstí Emila Škody v Plzni.

Prostor mezi Centrálním autobusovým nádražím a Škodovkou není dnes příliš atraktivní. Vítězný návrh vychází z vývoje území a navrhuje stávající veřejný prostor z větší části zastavět.

„Převážil názor na intenzivnější dostavbu řešeného území, proto v oceněných návrzích není náměstí dominantním prvkem," komentoval rozhodnutí předseda poroty architekt Jaroslav Wertig.

Pražští architekti se v návrhu nezabývali jen prostorem mezi autobusovým nádražím a Škodovkou, ale celým blokem ve tvaru trojúhelníku, který zhruba ohraničují ulice Tylova, Kotkova a Skvrňanská.

Městská rada se bude návrhem, který výrazně mění tuto část města, zabývat již na konci září. „Na zastupitelstvu jsme nyní schválili výsledky soutěže. A na zasedání rady se bude řešit, že vítězný návrh bude součástí rozsáhlejší územní studie," uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Podotkl, že celý projekt je ještě v plenkách. „Stojíme na úplném začátku. K realizaci je dnes opravdu hodně daleko," doplnil.

Oblast by si podle jeho názoru změnu zasloužila. „Myslím, že dnes je v takovém řekněme neutěšeném stavu. Ten návrh do toho území zasahuje masivně, a proto o tom musíme diskutovat. Řešit musíme i dopravní otázku. Tedy napojení Skvrňanské a Tylovy ulice," upřesnil Šindelář. Nápad území zastavět není podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracké novinkou. Počítali s tím již naši předci. Vše ale změnily události minulého století.

„Současné náměstí Emila Škody a jeho okolí bylo historicky chápáno jako součást města určená k intenzivnímu zastavění. Tento záměr jasně deklarují historické mapy a plány. Současná podoba veřejného prostranství nevznikla na základě plánu. Je stále důsledkem válečného bombardování včetně narušených bloků, které je vymezují," vysvětlila Vostracká.

O náměstí Emila Škody se v minulých letech hovořilo hlavně v souvislosti s parkovištěm. V plánu bylo to současné zpoplatnit a udělat z něj záchytné parkoviště pro motoristy, kteří jezdí do Plzně za prací. V ceně parkovného by pak byla i jízdenka na městskou hromadnou dopravu. Co nyní s tímto projektem?

Podle Šindeláře se nedá říct, že by byl u ledu. „Tu novou architektonickou studii musíme zatím brát jako takovou tu první vlaštovku, jak s tím územím naložit a dál se o tom musíme bavit. Takže já teď nechci zavrhovat jednu ani druhou variantu," řekl Šindelář.

I když je dnes celý projekt zatím pouze hudbou budoucnosti, už teď je jasné, že jeho realizace by vyšla na stovky milionů korun.

„V budoucnu to může být příležitost pro investory, kteří by se pak mohli v případě zájmu přihlásit, koupit si pozemek a v duchu té studie tam něco postavit," uvedl Šindelář. Pozemky jsou dnes ve vlastnictví města.

Autoři vítězného projektu získali 190 tisíc korun. Na zástavbě prostoru se shodly také návrhy, kterým porota udělila druhou a třetí cenu. Jejich autoři za ně obdrželi 130 a 80 tisíc korun.