„Od soutěže očekáváme i to, že navrhne nový režim dopravy na náměstí, které by nemělo sloužit tak jako dosud, tedy v podstatě jako velký kruhový objezd. Cílem je prostor zklidnit a omezit zde projíždění i parkování aut. Nabízí se to především na západní straně náměstí, kde nové pěší zóny navážou na ty stávající ve Smetanově a Riegrově ulici,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Aleš Tolar s tím, že úprava by se mohla dotknout i současných parkovacích míst před radnicí.

Zároveň má být celý prostor doplněn mobiliářem a vybavením pro občany a největší vizuální změnou by mohly být pro Plzeňany i stromy, které město na náměstí Republiky rovněž uvažuje rozmístit.

„Je to moje osobní přání. Za to jsem slíbil nejenom politické reprezentaci a také lidem z Útvaru koncepce a rozvoje, že najdeme a alokujeme 80 až 100 milionů korun na celou adaptaci náměstí,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Podmínky soutěže projednala soutěžní porota a zaslány byly také České komoře architektů k vydání potvrzení regulérnosti.

„Soutěž bude vyhlášena v nejbližších dnech a porota by se soutěžními návrhy měla zabývat ve druhé polovině října. Následně budou zastupitelům předloženy výsledky a doporučení poroty,“ dodává technický náměstek Pavel Bosák.

Soutěžní porota přizvala také řadu odborných poradců z oblasti památkové péče, dopravy, oblasti hospodaření s dešťovou vodou, pořadatelů kulturních akcí a mimo jiné také plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba.

Architektonická soutěž je transparentní formou, ve které odevzdává soutěžní návrh neomezené množství účastníků, pokud splní požadované kvalifikační předpoklady. Vyhlašovatelem soutěže a zadavatelem zakázky bude město Plzeň prostřednictvím svého odboru investic. Organizátorem bude Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. | Video: Pavel Bouda

„S úpravou náměstí bychom chtěli začít co nejdříve. Bude probíhat po etapách a první část této proměny bychom chtěli mít hotovou už v roce 2026,“ upřesňuje Bosák.

Kompletní soutěžní podmínky budou po oficiálním vyhlášení soutěže uveřejněny na profilu zadavatele a informace bude zveřejněna na webu města Plzně, ÚKRMP a ČKA.