Než začnete objednávat, zjistěte si, u koho nakupujete. Ověřte si, zda prodávající na internetových stránkách poskytuje své identifikační údaje a uvádí nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky. Prodávající je povinen na svých webových stránkách zveřejnit tyto identifikační údaje: obchodní firmu či jméno a příjmení fyzické osoby, identifikační číslo, sídlo právnické osoby, místo bydliště v případě fyzické osoby a údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci. Při nákupech prostřednictvím internetu doporučujeme spotřebitelům, aby si pozorně prostudovali obchodní podmínky prodávajícího. Obchodní podmínky, které informují spotřebitele o jejich právech, musí být vždy v souladu se zákonem, přičemž ujednání v neprospěch spotřebitele jsou neplatná, a to i přesto, že je spotřebitel odsouhlasil. Pokud nemáte s vybraným internetovým obchodem žádné zkušenosti, zjistěte si reference o jeho spolehlivosti a solidnosti (obzvlášť pokud objednáváte zboží vyšší hodnoty). Na internetu snadno objevíte stránky, na kterých naleznete hodnocení zákazníků. Zjištěním referencí na Vámi vybraný obchod zjistíte, jaké zkušenosti mají ostatní spotřebitelé s tímto obchodem a můžete se tak lehce vyhnout případným komplikacím s tímto obchodem. Zajímejte se rovněž o to, zda obchod pomáhá zákazníkům při výběru zboží například umožněním komentářů či hodnocení u zboží. Informujte své známé o bezproblémových nákupech a naopak se ptejte na zkušenosti ve svém okolí. Pozitivní zkušenost je často největší zárukou bezpečného nákupu.

V internetovém nakupování hraje samozřejmě důležitou roli cena.Je však potřeba si uvědomit, že nejnižší cena nemusí být vždy to nejlepší pro Váš nákup, může se jednat o vadné zboží, padělek či zboží, které již bylo použito. Pokud se setkáte s nápadně nízkou cenou v porovnání s konkurencí, může to často indikovat, že je jedná o „problematické zboží". Výběru správného obchodu rozhodně věnujte velkou pozornost, ne vždy znamená nejnižší cena nejlepší volbu. Pokud byste přesto nakupovali u neověřeného prodejce, doporučujeme, abyste za objednané zboží neplatili předem a vyhnuli se tak riziku, že zboží Vám nebude doručeno. Jde-li o váš první nákup, volte jako způsob platby raději dobírku (tj. platbu až při převzetí zboží). Okamžikem potvrzení Vaší objednávky byla uzavřena kupní smlouva a prodávající je povinen dodat zboží za tuto dohodnutou cenu. V případě, kdy Vám poté prodávající oznámí, že cena se zvýšila, trvejte na dodání zboží za smluvených podmínek, tj. dle uzavřené objednávky, přičemž doporučujeme uschovat si potvrzení o objednávce, kde je tato původní (nezvýšená) uvedena. Prodávající pak v případě sporu neuspěje s argumentem, že jste si zboží objednali za jinou (vyšší) cenu.

Nákup uskutečněný prostřednictvím internetu se vyznačuje tím, že spotřebitel nemá možnost si zboží před zakoupením prohlédnout či vyzkoušet. Zákon (konkrétně občanský zákoník) umožňuje spotřebiteli v případě nákupu přes internet od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být v této lhůtě doručeno prodávajícímu, nestačí jej poslat až poslední den lhůty - prodávající jej musí ve lhůtě i obdržet. Stejně tak můžete odstoupit od smlouvy, bude-li Vám doručeno zboží poškozené a rovněž v případě, kdy zboží rozbalíte a vyzkoušíte. Toto právo naopak nemůže spotřebitel využít např. u zboží upraveného podle jeho potřeby, audio a video nahrávky a počítačové programy lze vrátit pouze v nepoškozeném originálním obalu. Nejste-li řádně informováni o tomto zákonném právu, lhůta pro odstoupení se u nákupu prostřednictvím internetu prodlužuje na 3 měsíce. Odstoupení od smlouvy samozřejmě doporučujeme uplatnit písemnou formou - doporučeně a s dodejkou. Povinností prodávajícího je vrátit spotřebiteli kupní cenu zboží a také částku, za kterou Vám zboží zaslal. Spotřebitel tedy hradí jen náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu (tj. nejčastěji poštovné).

Závěrem bychom Vás chtěli informovat o možnosti obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které pomáhá řešit problémy, které se často vyskytují mj. i v souvislosti s objednáním zboží prostřednictvím internetu, a to v případě, kdy prodávající pochází z jiné země EU, Norska či Islandu. Webové stránky Evropského spotřebitelského centra najdete na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz/. Najdete zde přehledně uspořádané informace o právech spotřebitelů při nakupování v jiných zemích EU, Norsku a na Islandu, včetně sekcí členěných dle oblastí nejčastějších dotazů a problémů.