Celkové náklady byly necelých 210 milionů korun. Finanční náklady za zimní údržbu byly v poslední sezoně nižší také díky tomu, že se v průběhu března oteplilo, takže k zásahům docházelo jen mimořádně a lokálně.