Radnice pronajímá cca 3324 bytů. Z toho je patrné, že téměř polovina nájemníků obecních bytů v Plzni neplatí městu své závazky tak, jak by měla.

Podle náměstka primátora Miloslava Šimáka (ČSSD) to ale není tak jednoznačné, protože více než stomilionový dluh města je výsledkem asi dvacetiletého hospodaření v minulosti. „Není to nic, co by vzniklo momentálně. Mnozí z těch dlužníků už v městském bytě dávno nebydlí,“ prohlásil Šimák.

Praxe vymáhání pohledávky prostřednictvím exekutorů se přitom zavedla až po roce 2000. „Ani pak ale nebylo vždy vymáhání úspěšné, takže se od toho zase upouštělo,“ dodal Šimák.

Městští radní proto hodlají vyhlásit dlužníkům raději amnestii. Pokud budou s ojedinělým nápadem souhlasit také zastupitelé, odpustí jim veškeré poplatky a úroky. Podmínkou je ale uhrazení základního dluhu, a to nejpozději do konce letošního roku. A také to, že dluh vznikl do 31. prosince 2013.

Podle Šimáka je cílem pardonu motivace pro dlužníka zaplatit základní dluh a snížit tak celkovou zadluženost města způsobenou nevymahatelnými pohledávkami. „Prominutí dluhu na poplatcích z prodlení by se nevztahovalo na nájemce, kterým město dalo nebo hodlá dát nabídku na odkoupení bytu za zvýhodněných podmínek,“ uvedl Šimák.

Ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD) přiznává, že více než stomilionová částka je ohromná. „Bylo by za to pět nových školek,“ prohlásil Zrzavecký. Přesto zastává názor, že smírná cesta a odpuštění části pohledávek je na místě. „Většinou jde o lidi, kteří prostě peníze nemají, a my bychom dluh nakonec stejně museli odepsat,“ míní Zrzavecký. Jako příklad uvedl ženu se třemi dětmi, která přišla řešit bytový problém na radnici v souvislosti s rozvodem a překvapil ji dluh asi 150 tisíc korun, o kterém jí manžel údajně neřekl.

Výše dlužného nájemného a poplatků za bydlení zajímá i finanční výbor zastupitelstva, který si podle Šimáka vyžádal podrobné informace o tom, jak město při vymáhání pohledávek postupuje.