„Naděje je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšení kvality života u nemocných postižených rakovinou, chorobami srdce a cév, neurologickými degenerativními chorobami a vrozenými vývojovými vadami u dětí. Chceme poskytnout finanční pomoc při zajištění domácí péče, zdravotních a rehabilitačních pomůcek, potravinových doplňků nebo například asistenční služby,“ uvádí lékař Tomáš Skalický. Naděje chce podporovat i edukativní programy a přednáškové činnosti v rámci prevence vzniku těchto chorob. „Ta je nesmírně důležitá. Je na každém z nás, jak se k danému problému postaví. Pacient, který přijde pozdě, má daleko nižší šanci na uzdravení než ten, který přijde včas,“ vysvětluje lékař. Podcenit se nesmí varovné příznaky, jako je krev ve stolici, změna charakteru stolice, rozvoj zácpy nebo nevysvětlitelných průjmovitých stolic, hubnutí, neurčité křečovité či řezavé bolesti břicha.

Každé opakované krvácení z konečníku musí být vyšetřeno endoskopicky, a to i u mladších jedinců. „Dnes není výjimkou výskyt rakoviny u 40, 30, ale i 20letých nemocných. Nad 50 let věku je vhodné provést endoskopické vyšetření preventivně, zvláště u nemocných s rizikovým faktorem,“ dodává lékař.
Příčiny vzniku rakoviny jsou neznámé, odborníci přesto vědí, že roli hraje strava s vysokým obsahem tuků a bílkovin bez dostatku zeleniny a ovoce, nadváha, kouření, nadužívání alkoholu i genetická zátěž, která je u nás jako slovanského národa vyšší nežli u sousedních anglosaských národů. „Sami můžeme změnit svůj životní styl. Je však nutné začít co nejdříve. Každé kilo nadváhy, každá cigareta, tučná pochoutka, hodina prosezená u počítače místo pohybu v přírodě se totiž ukládá do paměti našeho organismu. Za desítky let nám vystaví účet s nekřesťanským úrokem, s nímž si neporadí ani největší finanční magnát,“ říká Skalický.

Naděje chce poskytovat také finanční podporu při zajištění akcí pacientských skupin, jako je Klub stomiků a jiné. Přispívat má na zařízení při pořízení přístrojového vybavení pro léčbu těchto chorob nebo speciálním ústavům pro handicapované děti.

„Podporovat chceme i vzdělávání mladých lékařů a odborníků zabývajících se civilizačními chorobami v plzeňském regionu,“ říká Skalický. Vítána je jakákoliv částka poslaná na číslo účtu u Komerční banky: 43-8224230207/0100. Finanční prostředky lze kdykoli zkontrolovat a zjistit, komu peníze pomohly.