Hejtman spolu s vedoucí školského odboru Jaroslavou Havlíčkovou předali celkem 42 úspěšným žákům a žákovským uskupením pamětní listy a poukázku na nákup zboží, poděkovali také 27 pedagogům a předali šeky pěti školám. Nejúspěšnější žákyní se stala Milena Šebková z Církevního gymnázia Plzeň, která získala bronzovou medaili na Mezinárodní geografické olympiádě a 1. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády. "Největší ocenění pak i díky Šebkové dostalo právě Církevní gymnázium, a to šek na 155 600 korun. Ten může škola čerpat na učební pomůcky, vybavení nebo odměny pedagogům úspěšných žáků," informovala mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.

Cenu si převzal mj. také Jan Herzig z domažlického Gymnázia J. Š. Baara a to za 1. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, za vítězství v celostátním kole soutěže Zlatý oříšek pro úspěšné a nadané děti za výjimečné úspěchy, přičemž v říjnu bude reprezentovat Českou republiku na XXVI. Mezinárodní astronomické olympiádě.

Rudolf Špoták uvedl, že kraj se snaží motivovat žáky i jejich pedagogy napříč obory díky projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. "Jde o ojedinělý projekt podpory a růstu nadaných žáků a jejich učitelů, na který kraj v loňském roce dal 2,2 milionu korun. Považuji za důležité věnovat se takto talentovaným dětem, jaké jsem dnes mohl poznat a poděkovat jim za to, jak skvělé jméno dělají na celostátním i mezinárodním poli Plzeňskému kraji," řekl.

S cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky byl vyhlášen dotační program Plzeňského kraje s názvem „Nadání 2022“. "Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. - 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2021/2022, se rozdělilo 270 tisíc korun. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení a odměny pedagogům úspěšných žáků," dodala mluvčí.