Ředitel fakultní nemocnice MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. vysvětluje: „Před 3 lety jsme zakoupili speciální přístroj se systémem BiopSee2. Pacientovi je nejdříve provedena magnetická rezonance prostaty, při které radiolog na jednotlivých snímcích označí ložiska podezřelá z nádoru. Tyto snímky se nahrají do ultrazvukového přístroje a vyšetřující urolog vidí označená ložiska na aktuálním zobrazení v ultrazvuku. Jedná se o spojení obrazů sonografického vyšetření a magnetické rezonancepři prováděné biopsii prostaty lékař odebírá vzorky tkáně cíleně z podezřelých ložisek.“

Ilustrační foto.
Vánoční den otevřených dveří pro milovníky koček

Vedoucí lékař Urologické kliniky MUDr. Dušan Mrkos doplňuje: „Na urologické klinice využíváme poslední 3 roky přístroj na provádění cílené fúzní biopsie z podezřelého ložiska prostaty s vynikajícími výsledky. Protože i v medicíně jdou nové technologie kupředu mílovými kroky, byl v letošním roce díky příspěvku Nadačního fondu Muži proti rakovině dokoupen ke stávajícímu přístroji nový software, který umožní mnohem lépe provedení vlastní biopsie s lepšími výsledky a menším zatížením pacienta.“ Přístroj využívá detailní informace z předchozího vyšetření magnetickou rezonancí, pomocí čehož je možné si vytvořit 3D model prostaty s označením podezřelého místa v prostatě. Díky tomu pak cílená biopsie z tohoto místa umožní přesnější odběr histologie biopsií, aniž by byla prováděna biopsie jako v minulosti „naslepo“ s velkým počtem vzorků.

„V dnešní době je ve Fakultní nemocnici v Plzni pacientům nabízen promyšlený a mnohem přesnější způsob vyšetřování s podezřením na možnou rakovinu prostaty. Po detailním rozboru krve na PSA následuje u nás doplnění magnetické rezonance prostaty. Pokud výsledek detailního laboratorního rozboru krve na PSA a výsledek z magnetické rezonance potvrzuje opět vysoké riziko přítomnosti rakoviny prostaty, následuje až poté biopsie z prostaty a díky novým možnostem provádíme cílenou softwarovou fúzní biopsii,“ dodává vedoucí lékař Dušan Mrkos.

Díky možnosti provádět cílené fúzní biopsie mohlo být takto vyšetřeno za rok 2019 téměř 350 pacientů, u nichž byl v polovině případů diagnostikován nádor prostaty. Další možnost léčby tohoto častého zhoubného onemocnění u mužů pak následovala v režii lékařů urologické kliniky mnohem dříve a lépe, než v dřívějších dobách.

Ilustrační foto.
Plzeň má hotový rozpočet. Nejvíce peněz půjde do dopravy