Kromě jiných projektů z celé Evropy si totiž jednu z cen odnesli také zástupci staroplzenecké neziskové organizace Pomocné tlapky, která se zabývá výcvikem asistenčních psů.

Letos se prestižní anketa koná opět a mezi úspěšné středo a východoevropské neziskovky, které zaujmou, rozdělí 610 tisíc eur.

Poputují peníze opět na Plzeňsko? Možné to je, organizace se mohou hlásit a dávat o sobě vědět.

Neziskové organizace se mohou o ocenění hlásit od tohoto pondělí do 11. listopadu 2012 na webu socialintegration.org/register.

Největší šanci na úspěch mají inovativní a udržitelné projekty pro podporu sociální integrace znevýhodněných skupin, ať už se jedná o etnické menšiny, mentálně a fyzicky postižené, závislé osoby, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, migranty či jiné.

Kromě finančního ocenění získají úspěšné projekty také dvouletou podporu. Sto třicet finalistů z každé země bude navíc přizváno k členství v ERSTE Foundation NGO Academy, která neziskovky vzdělává a rozvíjí v oblasti komunikace s veřejností, sociálního podnikání a dalších aktivit.

„Cena za přínos sociální integraci má za sebou již několik úspěšných let, což nás velmi těší, zvláště když se vyvinula z malého projektu pro čtyři země v roce 2007 až ke komplexnímu programu sociální integrace, konajícím se ve třinácti zemích v roce 2012/2013. Věříme, že je pro neziskový sektor zásadní, aby byl dostatečně vidět. Získává tak lépe finanční prostředky a je zároveň inspirací pro všechny, kdo se chtějí podílet na veřejném dobru. Právě z tohoto důvodu nekončí naše ocenění neziskových organizací slavnostním vyhlášením cen, ale pokračuje dlouhodobou podporou jejich aktivit." vysvětluje manažer projektu Dejan Petrovic.