Hned první festivalový den se ukázala prozíravost organizátorů, kteří požádali o dopravní omezení na náměstí Republiky. Tím nyní mohou auta projíždět nanejvýš třicetikilometrovou rychlostí. Zájem o vystoupení Ladi Kerndla byl tak velký, že lidé v dolní části náměstí stáli i na silnici a řidiči tuto část museli projíždět velmi ohleduplně.

O návštěvníky festivalu je postaráno po všech stránkách. Kromě hudebního programu je pro ně zajištěno i občerstvení. Na náměstí Republiky je postaven pivní stan a také stánky s klobásami, koblihami či nakládanými sýry.