O dalších zhruba 30 milionů korun město přišlo kvůli výpadku příjmů z parkovného a dalších poplatků, do kterých zasáhly lockdown a celorepubliková omezení proti šíření koronaviru. Všechny výpadky příjmu rozpočtu, které způsobila pandemie, pokryla Plzeň z vlastních zdrojů a nemusela si brát žádný úvěr. Využila hlavně peníze z přebytku hospodaření za rok 2019 a zdroje kumulované ve fondech města.

Jak uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf, Plzeň mírní dopady na občany od začátku pandemie, konkrétní podporu město provádí pod názvem „Plzeňská 12“. „Už vloni v dubnu jsme schválili záměr podpory ze strany města. Například jsme lidem začali odpouštět či snižovat nájemné z našich bytů i nebytových prostor, posouvali splatnosti poplatků, existenčně ohroženým sportovním klubům a kulturním organizacím jsme poskytovali finanční pomoc, sanovali jsme propad příjmů našich organizací a podobně,“ zhodnotil Šlouf.

Například desítky milionů korun dala Plzeň na podporu svých příspěvkových organizací, které pandemie téměř paralyzovala. „Jejich rozpočty jsme v souvislosti s koronavirovou krizí museli posílit o 20,7 milionu korun. Nejvyšší podpora ve výši 16,4 milionu korun šla zoologické zahradě, a to konkrétně na kompenzaci výpadků příjmů z tržeb a sanaci vyšších nákladů na dezinfekci. Příspěvkové organizace v oblasti kultury využily na krytí výpadku svých příjmů podporu státních dotačních programů. Výpadky příjmů byly sanovány z rozpočtu města také základním školám, kdy jsme jim navýšili provozní příspěvky o 3,5 milionu korun,“ vysvětil.

Dobytí městských hradeb hrabětem Mansfeldem - rekonstrukce boje o městské hradby v dnešních Křižíkových sadech odkazuje na události z roku 1618. Mansfeld Plzeň dobyl a se svou armádou v ní pobýval až do roku 1621.
Generál Mansfeld se svým vojskem dobýval Plzeň, utkal se i v polní bitvě

Peníze na zmírnění negativních vlivů pandemie poskytlo město také příjemcům svých dotací, neziskovému sektoru poskytujícímu sociální služby, existenčně ohroženým sportovním klubům a kulturním organizacím. V roce 2020 bylo z rozpočtu města vynaloženo 20,5 milionu korun, v roce 2021 (k 30. 9. 2021) dalších 6,5 milionu korun. Největší objem prostředků byl směřován na podporu v oblasti sportu, kultury a sociální oblasti.

U nájmu svých nebytových prostor město poskytlo v roce 2020 slevy v celkovém objemu 9,5 milionů korun, v letošním roce k 30. září pak 1,2 milionu korun. Plzeň tak pomohla podnikatelům, kteří byli nuceni dle nařízení vlády omezit svůj provoz či úplně zavřít provozovny, tedy kavárny, prodejny a podobně. Podpora se týkala i cestovního ruchu. Město úplně zrušilo povinnost vybírat místní poplatek z pobytu a těm, kteří jej odvedli, jej formou daru vrátila. Rozpočet města tak přišel o zhruba čtyři miliony korun.

"Součástí opatření bylo například i prodloužení splatnosti poplatku za komunální odpad či prodloužení platnosti parkovacích karet. Dále jsme také upravili cenotvorbu u parkovacího řádu, takže poskytovatelé sociálních služeb mohli parkovat za cenu jedné koruny na den. Toto opatření nás stálo zhruba 1,2 milionu korun," uvedl dále Šlouf.

Tramvaje linky č. 1 od pátku jezdí až na konečnou do Bolevce. Úsek od Bolevecké návsi prošel celkovou rekonstrukcí, za nové tišší byly vyměněny více než 30 let staré kolejnice i jejich uložení. Na jaře se na kolejiště ještě položí rostlinný zákryt.
Podívejte se: Na Bolevec už zase jezdí tramvaje, oprava trati je dokončená

Kromě realizace opatření v rámci „Plzeňské 12“ se město aktivně podílelo i na zajištění dalších bezpečnostních opatření a na nákupu ochranných pomůcek, a to nejen pro potřeby úřadů a zřízených příspěvkových organizací, ale i pro organizace neziskového sektoru působící v prostředí měst. Na nákup ochranných pomůcek (roušky, látky, dezinfekce) a zajištění bezpečnostních opatření (krizová centra, evakuační centra pro lidi bez domova, zajištění testů, bezpečnostní úpravy prostor úřadu) bylo ke dni 30. září 2021 vynaloženo z rozpočtu města celkem 52,2 milionu korun.

V průběhu let 2020 a 2021 vedla Plzeň také řadu motivačních kampaní. Jednalo se například o kampaň na pomoc seniorům s dodáním roušek, kampaň nazvanou „Plzeňáci děkujeme,“ kampaň „Plzeňáci, společně to zvládneme.“ Celkové náklady realizace aktivit činily 2,5 milionu korun.

Všechny výpadky příjmu rozpočtu pokrylo město z vlastních zdrojů, využilo hlavně peníze z přebytku hospodaření za rok 2019 a zdroje kumulované ve fondech města. „Navíc se podařilo nalézt finanční krytí pro zvýšené náklady či poskytnutí podpory na řešení negativních dopadů koronavirové krize v prostředí města Plzně,“ dodal Šlouf.