Díky postupnému rozvolňování vládních nařízení budou moci od pondělí 20. dubna studenti posledních ročníků docházet na individuální nebo skupinové konzultace čítající nejvýše pět osob a absolvovat jak běžné zkoušky, tak i státní závěrečné zkoušky.

„Neprobíhá tedy standardní kontaktní výuka, ale konzultace předem domluvené s vyučujícími. Aby se student mohl konzultací zúčastnit, musí být bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virovému onemocnění, nesmí mít nařízenou karanténu a musí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u něj nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění,“ informovala mluvčí Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Šárka Stará s tím, že studenti posledních ročníků budou moci docházet také do knihoven a studoven, účastnit se laboratorních prací nebo praktické výuky.

Vypsání konzultací pro studenty však nebude ze strany pedagoga povinné. „Vypsání konzultací či dalších forem výuky závisí na rozhodnutí každého pedagoga – jedná se o možnost, nikoli povinnost, a to zejména u pedagogů spadajících do ohrožené skupiny, u níž se vyžaduje zvýšená obezřetnost,“ popsala dále. Pro studenty ostatních ročníků vláda zatím datum, kdy bude možné pokračovat v kontaktní výuce, nestanovila. ZČU pro ně připravila dva možné scénáře – optimistická varianta vychází z předpokladu, že by studenti nastoupili během června. Pesimistická varianta počítá s nástupem studentů až v září.

Ilustrační foto.
Magistrát obnovuje úřední hodiny