Plán výuky připravovali v tomto týdnu. Důraz budou klást na prakticky zaměřené předměty, které nelze vyučovat distančním způsobem. Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, si však stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech. Přesné informace pak získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. Studenti tak nemusejí složitě zjišťovat, kdy mají přijít do školy a které předměty se budou vyučovat. „Nový režim na vysokých školách samozřejmě neznamená, že opět začne standardní výuka. Další zmírnění nám však přineslo nové možnosti a zjednodušilo situaci, abychom studentům mohli poskytnout vhodné podmínky pro splnění jednotlivých předmětů a postup do dalšího ročníku či řádné ukončení studia,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

Hrad Rabí
Mezi prvními se otevře Rabí a Nebílovy. Ostatní památky si ještě počkají

I ve zmírněném režimu je účast na výuce dobrovolná. Avšak vzhledem k tomu, že cílem je umožnit dokončení všech předmětů, předpokládají pedagogové, že studenti pozvaní na výukové akce tuto možnost využijí.

I nadále platí, že účastníci nesmějí mít akutní zdravotní obtíže odpovídající virovému onemocnění, nesmějí mít nařízenou karanténu a musejí před první výukovou akcí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u nich nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění.