Revitalizací čtyř hektarů kolem ulic Línská a Kreuzmannova vznikne 183 bytů, které nabídneme seniorům, zdravotně postiženým občanům, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám pečujícím o zdravotně postižené dítě, ale také jako startovací dostupné bydlení pro mladé rodiny,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

„V současnosti jsme dokončili veškeré hrubé stavby bytových domů 1 až 7 a 18 a výměníkové stanice tepla včetně střešní krytiny a osazeny máme i okna. V bytových domech 5, 6 a 7 jsou již dokončovány i finální fasádní omítky, hotové jsou vnitřní instalace, čisté podlahy, obklady a probíhá jejich celková kompletace. V bytových domech 1 až 4 pracujeme na vnitřních rozvodech veškerých instalací, zateplujeme fasády, v interiérech zhotovitel provádí omítky a podlahové vrstvy,“ přiblížil současný stav výstavby bytů technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Termín dokončení stavebních prací včetně vydání kolaudačního souhlasu je v první etapě stanoven na 31. květen 2021. U druhé etapy je to potom konec září 2022.

Byty budou o velikosti 1+kk a 2+kk. Celkové náklady na revitalizaci území Línská – Kreuzmannova, které Plzeň pokryje téměř z poloviny příjmy z prodeje svých bytů na Sylvánu, tvoří 346,7 milionu korun bez DPH.