Právě tady se totiž znovu Gottův hlas rozezněl díky umělé inteligenci. Knihu načetla spolu s hercem Igorem Barešem.

ČRo se na tým syntézy řeči, který na katedře kybernetiky a ve výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU vede Jindřich Matoušek, obrátil koncem loňského roku. „Byla to výzva. Jsme sice perfekcionisté a asi nikdy nebudeme úplně spokojeni, ale myslím, že v podmínkách a časových možnostech, jaké byly, jsme dosáhli výborného výsledku,“ říká Matoušek.

Katedra kybernetiky má s technologií syntézy řeči bohaté zkušenosti. „Z poslední doby je známý například náš projekt automatické konzervace hlasu, který vznikl zejména jako pomoc pro nemocné, jimž hrozí, že přijdou o hlas. Tyto zkušenosti jsme využili i při vytváření hlasu Karla Gotta,“ vysvětluje dál.

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
Plzeňská strojní fakulta bude řešit vize budoucnosti železniční dopravy

Vedoucí týmu syntézy řeči na Fakultě aplikovaných věd ZČU Jindřich Matoušek.Vedoucí týmu syntézy řeči na Fakultě aplikovaných věd ZČU Jindřich Matoušek.Zdroj: Se svolením ZČUFakultu aplikovaných věd oslovil ČRo prostřednictvím její spinoff firmy SpeechTech, s níž spolupracuje na zavádění hlasových, na umělé inteligenci založených technologií do každodenního provozu. Vědci museli během jednoho až dvou měsíců dokázat, že co nejvěrnější kopii Gottova hlasu vytvoří. Data jim poskytl rozhlasový archiv, neboť zpěvák v letech 2011-2015 na stanici Dvojka moderoval vlastní pořad Zpátky si dám tenhle film.

„Dostali jsme k dispozici velké množství nahrávek v délce kolem 200 hodin. Pro syntézu řeči je běžně potřeba několik desítek, ale to jde o člověka, který text načítá přímo za tímto účelem, a nahrávání je pod kontrolou. Tentokrát byla situace jiná, po prostříhání zbylo asi 20 hodin záznamu bez šumu, slov v cizím jazyce nebo písní v podkresu. Díky nim jsme vyrobili první ukázku, již Český rozhlas představil paní Ivaně Gottové, a ta pak rozhodla, že se bude pokračovat. To bylo někdy v prosinci 2022, v lednu a únoru jsme už odevzdávali první a začátkem června poslední kapitolu,“ pokračuje Matoušek.

Že se projekt chystá, oznámili Ivana Gottová a generální ředitel ČRo René Zavoral 13. června. Odezva fanoušků byla okamžitá a názory veřejnosti budou podle Matouška rozhodně zajímavé: „Když děláte syntézu hlasu, který všichni moc dobře znají, je to něco úplně jiného, výsledek bude každý kriticky hodnotit. Velmi důležitá je samozřejmě etická stránka věci, neboť bez souhlasu rodiny Karla Gotta by takový projekt vzniknout nemohl. Ale když už svolení máte, je to velká příležitost oslovit širokou veřejnost, předvést jí technologii syntézy řeči i možnosti umělé inteligence, a ukázat, že se jí nemusí bát.“

Veronika Pilná při přednášce "Proměny středověké módy" ve sklepení plzeňského domu U Zlatého slunce, kde sídlí tamní Národní památková ústav, a její tvorba.
Vědkyně z Plzně šije historické oděvy. Některé mi trvají roky, přiznává

Na rekonstrukci hlasu Karla Gotta pracoval šestičlenný tým. Kromě těch, kteří se zabývali zvukem, se zapojili i anotátoři společnosti SpeechTech, jelikož nezbytnou součástí byl i text. „Kromě nahrávek jsme potřebovali jejich kompletní textový přepis. 200 hodin znamená asi 200 tisíc vět, a protože rozhlasový pořad neměl scénář a v časové tísni nebylo možné přepis obstarat ručně, pomohla firma SpeechTech a její rozpoznávač řeči, vyvinutý ve spolupráci s našimi kolegy z centra NTIS. Řečové nahrávky převedl na velmi kvalitní text, v němž anotátoři pouze opravovali některá slova. Na základě nahrávek a odpovídajících přepisů jsme pak mohli natrénovat model syntézy řeči založený na moderních hlubokých neuronových sítích tak, že hlasem Karla Gotta přečte zadaný psaný text,“ vysvětluje vedoucí týmu syntézy řeči.

Hlas nakonec vznikl v šesti verzích, ze kterých mohl ČRo vybírat. „Díky tomu, že zvuk ještě prošel náročnou postprodukcí, zní finální produkt asi nejlépe, jak znít mohl,“ uzavírá Matoušek.

Zdeněk Levý byl ředitelem plzeňského rozhlasu šestnáct let.
Rozhlasová práce je návyková, říká bývalý ředitel plzeňského rozhlasu

Četbu knihy Má cesta za štěstím odvysílá ČRo Dvojka během prázdnin, bude mít 49 dílů. Celkem je však dílů 73 a v nezkrácené podobě vyjdou v audioknize na podzim. Více informací lze nalézt na gott.rozhlas.cz.