Společně ve zbrusu nových kostýmech tato trojice navštíví 6. ledna například Krajský úřad v Plzni, plzeňský magistrát, Biskupství plzeňské nebo pobočku ČSOB. Speciálním autobusem se poté vydají koledovat i na Západočeskou univerzitu, do Škody Transportation a Plzeňského Prazdroje.

Kasičku s logem Charity Česká republika ale bude po Plzni nosit už od 3. ledna více tříkrálových skupinek koledníků. Přispět pak lze i ve statických pokladničkách na veřejných místech, ale i bezhotovostně nebo pomocí QR kódu, který budou mít koledníci k dispozici. Možné je přispívat i on-line na www.trikralovasbirka.cz. Loni vynesla Diecézní charitě Plzeň Tříkrálová sbírka 6 milionů korun a i letos doufají organizátoři ve štědrost dárců. „Věříme v dobrotu lidí,“ usmívá se plzeňský biskup Tomáš Holub.

V Plzni se koleduje na podporu sociálních služeb Městské charity Plzeň. Peníze budou využity mimo jiné na pomoc matkám, jejich dětem a těhotným ženám, které našly útočiště v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni nebo na sociální práci v Domově sv. Františka, což je azylový dům vybavený i noclehárnou, nízkoprahovým zařízením a terénním programem na pomoc lidem bez domova.

Jeřáby by už brzy měly zmizet od pavilonu. Obláček nad Plzní finišuje s fasádami.
Obláček nad Plzní v areálu nemocnice už je zvenku téměř hotov

„Tříkrálová sbírka v roce 2023 je jejím 23. ročníkem a já se mohu s velkou vděčností ohlédnout za velkým dílem, které je výsledkem skvělé aktivity koordinátorů sbírky, vedoucích skupinek a úžasných příběhů vás dárců. Každý rok můžeme požehnanou křídou přinášet do domovů požehnání a je skvělé, že mnoho lidí svědčí o radosti potkávat denně nápis K+M+B a letopočet. Děkuji vám všem, že můžeme jít společnou cestou za pomocí pro lidi, kteří pomoc potřebují,“ říká ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.

Tříkrálová sbírka má kořeny v lidové tradici a dárcům, za nimiž koledníci přicházejí, přináší něco neobvyklého. Je to ale i požehnání domu nebo domácnosti dárce. Symboly K+M+B nejsou jen iniciály králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale také první písmena latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Nápis K+M+B 2023 koledníci píší svěcenými křídami.

Zatěžkávací zkouška mostu na estakádě Západního okruhu.
Letos se dokončení dočkají Západní obchvat Plzně i oprava Jízdárny Světce