„Převzetí poslední sériové lokomotivy 363 256-9 pro nás znamená, že máme 78 velmi perspektivních lokomotiv připravených pro výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, který v České republice bude ve větším rozsahu zahájen od roku 2025,“ uvedl Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo. „Pevně věřím, že se dodavateli podaří dotáhnout i „poslední krok“, kterým je dokončení schvalovací procedury pro provoz 13 lokomotiv řady 163 s aktivním ETCS v Polsku,“ doplnil Tóth.

Implementace zabezpečovače do lokomotiv řad 163 a 363, které patří mezi klíčová hnací vozidla ČD Cargo, byla zahájena v březnu 2019, termínem dokončení zakázky byl konec letošního roku. Česká republika plánuje od 1. ledna 2025 zavedení tzv. výhradního provozu pod ETCS na vybraných páteřních koridorech. Režim výhradního provozu znamená, že na tyto tratě již nebudou mít přístup hnací vozidla bez palubních jednotek ETCS.

Podle Tomáše Businského, člena představenstva a ředitele úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD – Telematiky, je zásadním přínosem systému ETCS zvýšení bezpečnosti provozu na železničních tratích.

„Vozidlo je schopné strojvedoucímu napovídat, jak jede. Nestane se tedy, že by jel v daných úsecích rychleji, než by měl. Systém dokáže lokomotivu i automaticky zastavit, pokud je například na trati nějaká havárie. Jednoduše řečeno – zabezpečovač samostatně kontroluje, zda nejsou na trati nějaké incidenty,“ řekl Businský.

„Díky systému se dá také více zahustit doprava, protože vozidla mohou jezdit blíže u sebe. Jsme jedni z prvních v Evropě, který vlakový zabezpečovač nasazují v této verzi. Očekává se, že zahuštění dopravy by mohlo v průběhu deseti let stoupnout o 20 procent a nehodovost klesnout o 40 procent,“ dodal Businský.