O zřízení ubytování kraj požádal Ústřední krizový štáb a podle jeho vyjádření bude s přípravami nouzového přístřeší pokračovat. Kromě toho, že počty těchto uprchlíků stoupají, chce být kraj připraven i na to, že Praha v polovině června může zavřít své KACPU, což plánuje zdejší primátor Zdeněk Hřib.

Romských uprchlíků z Ukrajiny rapidně přibývá a podle hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka je nutné tyto skupiny osob umístit do nouzového přístřeší po dobu lustrace. „Bohužel se dva až třikrát prodlužuje doba, kdy jsou tito lidé lustrováni, zda nemají dvojí občanství v EU. Po tuto dobu musí být někde ubytováni, protože není možné je umístit do dočasného bydlení, nemají nárok ani na sociální dávky a nelze je v kraji registrovat. Vzhledem k tomu, že jde o vyšší počty uprchlíků ze specifické skupiny a také z důvodu jejich odlišného sociokulturního původu, jsme se rozhodli zřídit nouzové ubytování v Nových Domcích na Tachovsku,“ vysvětluje Rudolf Špoták. Podle něj je nutné o využití lokality resp. pozemků přilehlých k objektu bývalého výchovného ústavu v Hostouni požádat Ústřední krizový štáb. „O vystavění stanového městečka a využití přilehlého objektu hostouňského ústavu jsme požádali a v řádu dnů očekáváme vyjádření ústředního štábu i ministerstva školství,“ doplnil hejtman.

V případě kladného vyjádření Ústředního krizového štábu a MŠMT bude v Nových Domcích vystavěno tzv. stanové městečko pro zhruba 100 lidí. „Pro zajištění skladových prostor ale také odpovídajících podmínek pro bydlení využijeme objekt rekreačního střediska výchovného ústavu Hostouň, který do této chvíle měl pro tyto uprchlíky připravenou kapacitu asi 30 míst. Ta je však již vyčerpána,“ dodává hejtman Rudolf Špoták.

Součástí žádosti o výstavbu stanového městečka byla také žádost o dodání vybavení k výstavbě nouzového ubytování tedy stanů či obytných buněk, které by měla dodat Státní správa hmotných rezerv. Vystavění městečka by pak zřejmě zajišťovali profesionální hasiči.

V uplynulých dnech Plzeňský kraj odbavil skupinu ukrajinských Romů v počtu 74 osob, protože bylo zjištěno, že již registraci k pobytu mají. Skupina odcestovala z Plzeňského kraje do lokality, kde jim byla registrace provedena. „Většinou šlo o Vyšní Lhoty a Bělou Jezovou,“ vysvětlil hejtman. V Nových Domcích v současné době využívá nouzové ubytování 34 uprchlíků, kteří jsou řádně registrováni přes KACPU v Plzni. Do Nových Domků byli přemístěni ze Strašic, kde již nebylo ze strany provozovatele ubytování toto zajistit s ohledem na bezpečnost a provoz zařízení.