Letošní rok mimo jiné znamená výročí 150 let provozu uhelných drah na Nýřansku, 110 let veřejného provozu na těchto tratích a 95 let osobní dopravy na trati Nýřany – Heřmanova Huť. Při té příležitosti se na tratích Plzeň – Domažlice, Nýřany – Heřmanova Huť a Nýřany – Dioss objeví historické parní a motorové vlaky.

Posledně jmenované trati je přitom dobré věnovat pozornost – asi tříkilometrový úsek z roku 1862 mezi Nýřany a areálem společnosti Dioss ožije po osmnácti letech a stane se muzeální železnicí, s níž mají její provozovatelé velké plány.

Není to ale vše. Například ve Zbůchu se v sobotu bude poprvé od konce sedmdesátých let 20. století konat Den horníků, jenž ráno začne položením věnce k pomníku obětí jednoho z největších západočeských hornických neštěstí v sousedním Chotěšově.

Dále si obec Vlkýš, část Heřmanovy Huti, v sobotu celodenním programem u nádraží v Heřmanově Huti připomene 900 let od první písemné zmínky, výjimečně otevře také areál zámku Rochlov a v sousední Blatnici vystaví auto a motoveterány.

Akce, které obce organizují spolu s Iron Monument Clubem, společností Dioss, dobrovolnými hasiči a nově vzniklým Hornicko-his-torickým spolkem Západočeských uhelných dolů, se uskuteční pod záštitou hejtmana Václava Šlajse.

Podrobnosti o ní vám přineseme v následujících dnech.