Jde o projekt související s hospodařením s dešťovými vodami v Plzni a zároveň patřící do Smart City Plzeň.

„Ozelenění střech má pomoci zadržovat dešťové srážky jinak odváděné kanalizací a také má pomoci ochlazovat objekty a zlepšovat mikroklima vnitrobloku v panelovém sídlišti,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Zelené střechy zaberou plochu asi 2100 čtverečních metrů. Žáci se ale mezi rostlinami procházet nebudou, protože to vyloučil statik. „Část střechy bude ale pochozí pomocí lávky kotvené do nosných prvků objektu mimo střechu,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Stavba střechy začne v příštím roce. Náklady na projekt se pohybují těsně pod 360 tisíci korunami. Kolik bude stát samotná zelená střecha, má být jasno do konce roku. 

Středeční cvičení pořádkových jednotek z Plzně a Bayreuthu.
Těžkooděncům je 20 let. Výročí oslavili s kolegy z Německa cvičením