Chovatelka nahlásila úhyn pěti kusů kachen a 12 nosnic. Informovala o tom ve středu 1. prosince na svém webu Státní veterinární správa.

„Drůbež před úhynem vykazovala příznaky typické pro ptačí chřipku, podobné příznaky i u části žijících ptáků. V chovu se původně nacházelo cca 120 kusů drůbeže. SVS na místě provedla šetření, odebrala vzorky, přijala předběžná opatření a odeslala je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Zde byla potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1, v současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Zbývající drůbež v chovu byla dnes utracena,“ uvedli veterináři. Doplnili, že s ohledem na zjištěnou patogenitu viru bude okolo ohniska následně vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru a budou přijata mimořádná veterinární opatření.

Ptačí chřipka H5N1 byla nově potvrzena také u osmi uhynulých volavek nalezených u Heřmanického rybníka na Českolipsku.