„Sportovní gymnázium má od roku 2016 moderní sportovní halu, na kterou je nyní provozně připojen nový atletický tunel. Ten je navržen tak, aby svými parametry splňoval požadavky mezinárodní atletické federace. Pro sportovce je vybudováno moderní zázemí, kde je relaxační prostor, sauna i fyzioterapie. Součástí novostavby je také výtah pro vozíčkáře. Tunel bude sloužit tak nejen sportovcům krajského gymnázia, ale budou jej využívat i sportovní kluby a samozřejmě i veřejnost,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: „Kvalitní příprava sportovců není jen v samotné fyzické přípravě, ale spočívá právě i v moderním zázemí, kde bude možnost regenerace i fyzioterapie a vše spojené na přístupném místě přímo ve škole.“

Parkoviště P+R vzniklo rekonstrukcí stávající odstavné plochy mezi Škodovkou a autobusovým nádražím.
Velké parkoviště v centru Plzně. P+R u autobusového nádraží bude nově placené

Objekt samotný má dvě části, a to je vlastní tunel pro sportovce a moderní zázemí. V přízemí se nachází vlastní atletický tunel, který umožňuje trénink nebo závod v řadě atletických disciplín - běh na 100 m, překážkový běh, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, skok o tyči a vrhačské disciplíny, u kterých jde pouze o trénink první fáze vrhu do namontované sítě. Rozměry a světlé výšky sportovních prostor jsou navrženy dle požadavků a zadání Mezinárodní atletické federace (IAAF). Přes hlavní vstup je zároveň nově zřízen přístup do hlediště stávající sportovní haly. Ve 2. podlaží jsou umístěny prostory se zázemím pro sportovce a trenéry. Jsou zde šatny se sociálním zázemím, relaxační místnosti pro muže a ženy, sauny, sklady prádla, místnost pro masáže a technické zázemí. Přímo u hlavního vstupu je navržen výtah pro bezbariérový přístup do zázemí ve 2. podlaží. Cena stavby, která probíhala od prosince 2021 do prosince 2022, je 117,6 mil. Kč vč. DPH (97,2 mil. Kč bez DPH).

Atletický tunel byl vybudován na pozemcích jak Plzeňského kraje, tak i Statutárního města Plzeň. Po zaměření stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání, kdy atletický tunel bude na pozemcích Plzeňského kraje a bude připojen ke stávajícímu areálu ve Vejprnické ulici (SOU elektrotechnické Plzeň) a nové parkoviště, včetně cyklostezky mezi oběma sportovními komplexy bude majetkově Statutárního města Plzeň.

Svatební korzování v Papírně v Plzni na Slovanech.
Nevěsty v bílém a krajkách. Vše pro svatbu na Svatebním korzování v Papírně

Součástí stavby je i nově vybudované parkoviště v počtu 52 míst pro osobní automobily. „Toto parkoviště je náhradou za zastavěná parkovací místa, která sloužila pro Atletický stadion města Plzně. V areálu elektrotechnického učiliště, v blízkosti hlavního vstupu do Atletického tunelu, jsou nově vybudovaná pak dvě místa pro autobusy a také prostory vyhrazené pro vozidla Hasičského záchranného sboru pro případ zásahu,“ doplňuje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř s tím, že je navýšena kapacita parkoviště o 14 míst oproti původním 38 místům.