V době letošní úherecké pouti, která se konala na konci března, mohli zájemci o obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích na severu Plzeňska přispět na rekonstrukci dominanty, která je památkově chráněná.

Na opravy shání Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa peníze už dvanáct let. V úsilí jí pomáhají mj. i návštěvníci první poutě v kraji, kteří mají v této době možnost nahlédnout do zrekonstruovaných prostor a dobrovolným příspěvkem napomoci opravě kostela z roku 1901, který se tyčí na zdejší rozhlehlé návsi.

Díky vybraným penězům z různých zdrojů mohla nadace v loňském roce zahájit obnovu vnitřních omítek. V současné době se pracuje na jejich opravě za více než čtyři miliony korun.

„O pouti se mohou lidé v kostele dozvědět více o tom, co se nám v loňském roce povedlo opravit, a seznámit se s dalšími postupy. Minulý rok jsme vybrali přes 25 tisíc korun, letos to bylo zhruba o dva tisíce více,“ řekl předseda nadace Miroslav Píšek. Jak dále uvedl, restaurovala se také zeď presbytáře za 650 tisíc korun.

„Hlavní příjem máme od Ministerstva kultury ČR, letos i vloni jsme od něj dostali 700 tisíc korun. Přispívá také obec a každoročně nás rovněž podporují sponzoři částkami od tří do deseti tisíc. Všem, kteří na obnovu kostela přispěli a přispívají, patří ohromný dík,“ doplnil Píšek s tím, že v letošním roce chce nadace pokračovat s opravami vnitřních omítek a rekonstrukcí schodiště na věž. Do budoucna je v plánu zajistit vyhřívání lavic, obnova vnější fasády, oltáře, kazatelny nebo také oprava varhan.

Na místě současného novorománského kostela stával do roku 1899 barokní kostel. Kvůli chatrnému stavu však musel být uzavřen a v roce 1900 byl zbořen, čímž uvolnil místo pro novou stavbu. Před nedávnem získal kostel nový hodinový stroj.