Minimálně tři měsíce budou stovky dětí pendlovat kvůli obědu autobusem z Lobez na Slovany. Vozit je bude celkem osm autobusů. Jídelna při 28. základní škole v Rodinné ulici v Plzni totiž musí projít rekonstrukcí, je v havarijním stavu.

Škola dlouho hledala možnosti, jak vyřešit obědy až 450 strávníků. Ve hře bylo dojíždění na 10. ZŠ na Borech, dovoz teplých obědů do školy i vydatné studené svačiny. Proti první možnosti se postavili rodiče, jimž se nelíbilo dlouhé přejíždění, dovezené obědy by zase ve škole nebylo kde ohřívat. Třetí variantu zatrhla hygiena. „Podle předpisů musí škola zajistit teplé stravování," vysvětlila ředitelka 28. ZŠ Pavla Jedličková.

Nyní je na stole čtvrtá varianta: stravování proběhne na elektroprůmyslovce v Koterovské ulici. Vedle sebe tu budou fungovat kuchařky pro studenty místní VOŠ a SPŠ elektrotechnické a ty ze základní školy – každá skupina bude vařit něco jiného. „Máme jiné normy než základní škola, budeme dál vařit naše tři druhy snídaní, tři druhy obědů a dvoje večeře. 28. ZŠ bude mít pronajaté své prostory včetně skladů, lednic a mrazáků," vysvětluje ředitelka elektroprůmyslovky Naděžda Mauleová.

Jenže tohle řešení bude platit od září do listopadu, rekonstrukce má ale začít už 1. června. „Jak to bude v červnu, je stále v jednání," prohlásila včera ředitelka ZŠ Jedličková. Problém by vyřešilo posunutí stavebních prací až na druhou polovinu června, o němž se mluvilo, zvlášť v souvislosti s tím, že žáci této školy dostanou vysvědčení už 24. června. Jedličková ale možnost pozdějšího začátku rekonstrukce komentovat nechce s tím, že ještě není ukončeno výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci jídelny provede.

Nejde o drobné práce. Střechou zatéká, okna špatně doléhají a v budově se objevuje plíseň.

Navíc je 43 let stará jídelna, kde sídlí i družina, postavena z tzv. boletických panelů, jež obsahují zdravotně závadný azbest. Ten nevadí, pokud se s nimi tzv. nehýbe. Proto nelze rekonstrukci provést po částech a práce potrvají půl roku.

„Naplánováno je zbourání celých obvodových stěn včetně nosné kovové konstrukce. Dále se budou zesilovat základy pod celou budovou, měnit topné rozvody, střecha, okna, podlahové krytiny a vzduchotechnika. Celá budova se bude zateplovat a bude natažena nová omítka," vyjmenovává ředitelka školy Pavla Jedličková. Stav budovy se výrazně zhoršil po loňské zimě.

V polovině dubna mělo být ukončeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce, termín se však posunul, výběrová komise totiž požaduje doplnění dokumentace od uchazečů. „Nabídku podalo šest firem. Termín ukončení výběrového řízení nyní nelze přesně specifikovat, ale máme dostatečnou rezervu ve lhůtách, aby stavba mohla být realizována od 1. června," vysvětluje Pavel Grisník z odboru investic plzeňského magistrátu. Na rekonstrukci má zřizovatel školy, tedy město Plzeň, vyčleněných 19,6 milionu korun.

Družina zůstane

Kvůli přejíždění dětí na oběd do cca dva kilometry vzdálené školy se bude muset upravovat rozvrh hodin a posouvat odpolední vyučování, školní družina a zájmové kroužky ale poběží beze změn. Jejich provoz bude zajištěn v náhradních prostorách školy.

„Varianta každodenního přejíždění kvůli obědům na Bory mi přišla neuvěřitelná, přes centrum by jedna cesta trvala patnáct minut. Slovany jsou rozumný kompromis, když už se to nedá řešit nějakými svačinami nebo dovozem jídel," řekl Deníku otec prvňačky z 28. ZŠ, který si nepřál zveřejnit jméno. Zároveň ale podotkl, že informace ze školy jsou, vzhledem k rozsahu akce, kusé a opožděné. Navíc stále čeká na vyřešení stravování své dcery v posledním měsíci školního roku.