Jednotlivé týmy z několika krajů v dovednostní soutěži v jízdě zručnosti s nákladním vozem se sypací nástavbou musely v co nejkratším čase s co nejmenším počtem chyb zdolat překážky, s nimiž se mohou na svých cestách setkat.

Cestářské rodeo – soutěžící pracovníci SUS v sobotu změřili v areálu v Lobzích svoje dovednosti v jízdě zručnosti s nákladním automobilem se sypací nástavbou a radlicí. V co nejkratším čase museli projet trasu s překážkami s co nejmenším počtem chyb. | Video: Filip Nekola

Letošní rok do soutěže přinese plno změn v programu a počtu zúčastněných partnerů. Mimo již tradiční složky Integrovaného záchranného systému jako je Armáda České republiky, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Policie České republiky nebo BESIP, mohli lidé vidět statickou prezentaci a dynamickou ukázku činnosti Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Městské policie Plzeň, Českého červeného kříže nebo Muzea na demarkační linii Rokycany. I přes nepřízeň počasí zhlédly během celého dne rodeo stovky návštěvníků.