Samotnému zprovoznění stavby ale bude předcházet slavnostní otevření, které dá veřejnosti jedinečnou šanci prohlédnout si rozsáhlou stavbu zblízka a v případě zájmu si ji včetně monumentální estakády projet na kole nebo koloběžce. A pokud napadne sníh, tak třeba i na běžkách. Po otevření okruhu automobilům už bude vjezd cyklistům na estakádu zakázán. Podél hlavní trasy ale vedou smíšené stezky pro pěší a cyklisty a nově budované stezky jsou provázané se stávajícími trasami.

Slavnostní otevření je naplánované na neděli 19. února 2023 od 12 do 14 hodin a kromě prohlídek samotného okruhu budou na místě k vidění mimo jiné i vozy BMW dálniční policie ČR nebo ukázky techniky a práce IZS. Program slavnostního otevření je koncipovaný pro celou rodinu a odehraje se u nového nákupního centra nedaleko kruhového objezdu „U Globusu“.

Tisíce lidí stojí frontu před budovou ČNB v Plzni, aby si vyměnili výroční bankovku vydanou k 30. výročí vzniku české a slovenské koruny.
Fronta až k Velké synagoze v mínus osmi. Takhle se čeká na výroční tisícovku

Stavba Západního okruhu byla pro zhotovitele velkou profesní výzvou, nejen co se týče rozsáhlosti, technologické náročnosti, ale i výstavbou ve složitých geologických podmínkách. „Náročná byla i koordinace velkého množství dodavatelů i pracovníků na specifickém staveništi. V průběhu výstavby nás zasáhly i celospolečenské problémy spojené s pandemií Covidu, celosvětovým bezprecedentním zdražováním surovin a materiálů, ale i ozbrojený konflikt na Ukrajině, který se dotkl mnoha našich lidí,“ poukazuje na hlavní úskalí stavebních prací vedoucí projektu Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia.

Nově vybudovaný úsek Křimická – Karlovarská navazuje na I. etapu (Domažlická – Křimická) mimoúrovňovou křižovatkou na Chebské ulici v Plzni-Křimicích a ukončen je nově vybudovanou tzv. „turbo“ okružní křižovatkou „U Globusu“. Jeho součástí je estakáda přes celé záplavové území řeky Mže v délce 1,2 kilometru, čtyři mosty a tři biokoridory, které jsou umístěné do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Jde o jednopolové přesypané železobetonové mostní konstrukce obloukového tvaru. Konstrukce mostů jsou navržené jako monolitické, železobetonové, betonované na pevné skruži. Výšky kleneb ve vrcholu budou dosahovat až 7,58 metrů nad vozovkou.

„Západní okruh, respektive jeho II. etapa dlouhá 3,5 km, byla co do rozsahu a počtu stavebních objektů pro nás největší a nejnáročnější dopravní stavbou jak z hlediska finančního, tak stavebně technického. Tato část si vyžádala celkem 2,2 miliardy korun. Význam okruhu je pro plzeňskou aglomeraci zcela zásadní. Propojí nejrozsáhlejší průmyslovou zónu s největšími sídlišti v Plzni, současně odlehčí dosud přetíženou dopravu v centru města a umožní rychlejší spojení od dálnice D5 směrem na Karlovy Vary,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Podle vyjádření náměstka hejtmana Pavla Čížka naváže na dokončený úsek a otevření estakády pro řidiče v nejbližších dvou letech ještě úprava kruhového objezdu u Makra na Borských polích. Jak jsme již v Plzeňském deníku informovali, Ředitelství silnic a dálnic připravuje projekt přestavby tohoto kruhového objezdu na tzv. světelně řízenou turbo-okružní křižovatku s přidáním jízdních pruhů do vybraných paprsků. To znamená, že už před vjezdem do křižovatky bude nutné se zařadit do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru.

Omezený vjezd na Americkou třídu bude platit jen přes den. V nočních hodinách se celá otevře automobilové dopravě
Otevření Americké lidé vítají. Věří, že se zvýší bezpečnost