Propojení přes louky ze Štruncových sadů k pivovarským studním směrem k Boleváku

Cyklostezka vedoucí od lávky u soutoku Radbuzy a Mže kolem sportovišť ve Štruncových sadech končí nyní u přejezdu přes teplovodní potrubí a dále pokračuje jako nezpevněná k pivovarským studním. Dokončení zatím bránila výměna plynového potrubí. Po jejím dokončení chybějící úsek cesty získá asfaltový povrch.

Cyklostezka podél Jateční ulice

Dosud musí cyklisté při cestě na Doubravku a dále po Jateční do Bolevce od mostu na Chrástecké při cestě do centra města jet Doubraveckou ulicí. Nový úsek při východní straně Jateční od Doubravecké do Chrástecké umožní bezpečnější jízdu především těm, kteří se vyhýbají frekventovaným komunikacím.

Cyklostezka po bývalé železnici pod Chlumem

Plzeňský kraj postaví 6 kilometrů dlouhý úsek z Doubravky do Chrástu a město Plzeň postaví cca 300 metrů dlouhý navazující úsek, který napojí novou stezku po tělese bývalé železnice na stávající cestu pod Chlumem. Půjde o 3 – 3,5 metru širokou stezku s asfaltovým povrchem a oba úseky by se měly stavět současně.

Nová cyklostezka povede po zrušené železniční trati Plzeň - Chrást
Na kole po zrušené železnici. Nová cyklostezka spojí Plzeň a Chrást

Cyklostezka podél Úslavy z Koterova k lávce Pod Kolešovkou

Po dokončení úseku greenway z Božkova k lávce přes Úslavu Pod Kolešovkou a dokončení cyklostezky do Starého Plzence, kde narostl počet pěších i cyklistů. Úsek od lávky vede mezi loukami v nivě řeky a nově získá živičný povrch. Měl by se i mírně narovnat.

Greenway podél Mže propojení z ulice Pod Vinicemi k lávce u ZOO

Kratší a bezpečnější spojení již existujících stezek v ulici Pod Vinicemi u ZOO k lávce přes řeku Mži. Půjde o dva úseky, které se potkají u křížení s Radčickou ulicí. Stávající odbočování cyklistů k lávce v místě křížení ulic Radčické a Pod Vinicemi není příliš bezpečné.

Greenway stezka podél Úhlavy s lávkou přes rokli v Lahošti

Jde o další úsek Greenway Úslava v prodloužení Zářivé ulice od křížení s ulicí Nad Strání v Plzni-Radobyčicích až do rokle zvané „V Lahošti“. Nynější polní cesta pokračuje k chatám až nad rokli, do rokle pak vede relativně strmá pěšina. Stezka pro pěší a cyklisty rokli překoná pomocí lávky, která se původně klenula přes přivaděč v Kaplířově ulici. Stezka je součástí nového vedení cykloturistické trasy do Klatov podél Úhlavy.

V místech, kde se dosud pohybovalo mnoho cyklistů i pěších společně, bude pohyb komfortnější a bezpečnější.
Rozšíření cyklostezky na Slovanech u Radbuzy je hotové

Další úseky nových stezek pro pěší i cyklisty by měly vzniknout například z Malesic do Města Touškova, u Velkého boleveckého rybníka od podjezdu pod železniční tratí k ulici Malý Bolevec, podél Vejprnického potoka, na Slovanech u mostu Malostranská nebo ze Slovanské aleje k průchodu do Šeříkové ulice.

„Snažíme se budovat cyklistickou infrastrukturu hlavně na páteřních tazích, na místech, která jsou nepřehledná a nebezpečná a samozřejmě napojovat nové úseky na ty již hotové,“ řekl k připravovaným cyklostezkám Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Někde práce na nových cyklostezkách již započaly a postupují rychle, jinde byly brzdou problémy se stavebním povolením, jako například v úseku u Vejprnického potoka nebo výměna plynového potrubí na loukách za Luční ulicí. „Při rozšiřování Greenway Radbuza na Slovanech jsme z časových důvodů stavbu rozdělili na dvě etapy, aby mohli její větší část cyklisté využívat dříve,“ připomněl vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy SVS města Plzně Jan Hakl.

Nový 1,5 kilometr dlouhý úsek stezky pro pěší a cyklisty byl otevřen u Křimického jezu. Umožní cyklistům vyhnout se teď již dost frekventované silnici od Kalikovského mlýna do Malesic po cestách a stezkách v nivě řeky Mže.
Cyklostezka podél Mže z Křimic do Malesic už slouží cyklistům

Výstavbu cyklistických komunikací a přípravu dalších projektů chystají společně Odbor investic Magistrátu města Plzně a Úsek veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně. Na projektování a výstavbu cyklistických projektů půjde letos přibližně 61 milionů korun.