Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) případ sexuálního obtěžování či násilí zatím neřešila, řekla Deníku mluvčí ZČU Šárka Stará. Kvůli kauze Feri studentům univerzita připomíná existenci Etického kodexu a Etické komise.

„Na Západočeské univerzitě v Plzni vymezuje etické zásady a hodnoty Etický kodex ZČU, který je závazný pro všechny zaměstnance a studenty," uvedla Stará a dodala: „Sexuálního obtěžování či násilí se týká čl. III. odst. 7 Etického kodexu ZČU, který stanoví, že: V akademickém prostředí je zcela nepřípustné sexuální a genderově podmíněné obtěžování, tj. chování, které má sexuální povahu a jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Jakýkoliv sexuální nátlak či vydírání, nevyžádaná a nepříjemná pozornost či uplatňování genderových stereotypů vůči ostatním zaměstnancům či studentům jsou považovány za nepřípustné. Je povinností každého jednotlivce takové chování, setká-li se s ním, ohlásit nadřízenému zaměstnanci, případně Etické komisi ZČU.“

Ilustrační foto
Bývalý strážník byl obviněn z šíření dětské pornografie

Podněty týkající se neetického jednání, včetně sexuálního obtěžování či násilí, tedy mohou studenti a zaměstnanci podávat Etické komisi ZČU, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu etikom@rek.zcu.cz.

„Etický kodex měla zviditelnit už loňská informační kampaň, kdy jsme na webových stránkách, sociálních sítích a s pomocí brožur, letáků a plakátů představovali jeho jednotlivé kapitoly tak, aby byli studenti i zaměstnanci maximálně informováni o tom, kam se mohou obrátit, setkají-li se s jakoukoliv formou neetického chování. V souvislosti s aktuálním děním jsme se rozhodli tuto e-mailovou adresu na webových stránkách a sociálních sítích univerzity znovu připomenout," uzavřela mluvčí.