Právě zeleň a vůbec veřejný prostor by se v budoucnu na Jižní Předměstí mohl vrátit, jak ukazuje studie, kterou si u projekční kanceláře Torion objednal Útvar koncepce a rozvoje (ÚKR) města Plzně.

„Tu záležitost jsem nosil v hlavě léta. Práce projektanta je tvůrčí činnost a tohle byl zkrátka momentální nápad," popisuje počátek studie projektant Robert Špalek. Právě on s tímto nápadem oslovil primátora. A za zpracování návrhu nového veřejného prostoru na Belánce si odnesl Cenu ČKAIT Plzeňského kraje za rok 2011.

Studie počítá s tím, že by se trať zastřešila a nad ní by vzniklo nové prostranství s lavičkami a zelení, které by pro chodce spojilo Borskou a Hálkovu ulici. „Hálkova ulice je architektonická perla a my jsme chtěli, aby si ji lépe mohli prohlížet chodci," zdůvodňuje Robert Špalek.

Zároveň ale nechtěl, aby se díky novému prostoru utopila historická budova nádraží. „I proto jsme plošinu odsadili o zhruba 70 až 80 metrů," říká Špalek.

Projekční kancelář studii vytvořila s ohledem na současné změny Borské ulice a na úpravu třetího železničního koridoru. V širší části by plošinu podpíraly dva sloupy, v té užší u křižovatky na Belánce by už nebyly potřeba. Pamatováno je i na autobusovou zastávku, takže by nové náměstí bylo i důležitým dopravním uzlem. A přímo z parkové úpravy by šlo po schodech sejít až na nástupiště, takže by se usnadnil přístup cestujících.

Pod náměstím by se nacházel nový koridor i s elektrickým vedením. I kvůli tomu by nakonec náměstí bylo u Belánky zhruba o půl metru vyšší než je současná úroveň komunikace.

Kvalifikovaný odhad ceny zní zhruba na 200 milionů korun včetně daně. „To není málo, ale za nové, skoro hektarové náměstí to není ani moc," soudí Špalek.

„Studie prověřila, že něco takového možné je a my jsme tak dopředu připravení, až budou třeba v budoucnu peníze," uzavírá vedoucí úseku územního plánování ÚKR Jitka Hánová. Konkrétní termín ale zatím stanovený není.