„Největším impulsem pro vznik projektu bylo, že mě na internetu sledovali a pořád sledují mladší diváci, kteří s webem vyrůstají, ale neumí se na něm úplně bezpečně pohybovat. Neuvědomují si, co je na druhé straně za hrozby. Chodily mi různé zprávy typu přijeď k nám, bydlíme na téhle adrese. Tak jsem si říkal, kdyby takovou zprávu poslali někomu cizímu, kdo se za mě třeba vydává, což se často stává, může to vést k něčemu horšímu. Proto jsem chtěl vymyslet nějaký projekt, který by fungoval jako prevence,“ řekl Král.

OBČAS MI PÍŠOU DIVNÝ LIDI

Třemošenští školáci Králova slova hltali. Téma je pro ně aktuální. „Občas mi napíšou divný lidi, většinou to neřeším, zablokuji si je. Když jsem byla mladší, tak heslo od facebooku věděli jen rodiče. Když jsem na něj chtěla, museli mě přihlásit. Mám zakázáno si dávat do přátel cizí lidi a psát si s nimi,“ podělila se se zkušenostmi žákyně Natálie Tomanová.

Buď safe online je nekomerční projekt, který je zaměřen na prevenci a vzdělávání dětí ve věku od 10 do 13 let. Podle Julie Szymańske ze spolupracující společnosti Avast se přednášející při návštěvách škol nesnaží stavět do poučovací role, ale spíše se zaměřují na to, jak si chránit soukromí.

VÝHRA V SOUTĚŽI

ZŠ Třemošná vyhrála návštěvu Jirky Krále v internetové soutěži. A učitelé jsou rádi. „U nás jsme se nesetkali s ničím závažným, vždycky to byl jen takový náznak pramenící z nějaké neznalosti či nerozvážnosti dětí. Myslím si, že nejlepší je tomu předcházet,“ sdělila učitelka Anna Benešová.