Na hřiště byl přitom instalován teprve v květnu po generální opravě. „Následně na konci června prošel důkladnou technickou kontrolou, která neodhalila žádné poškození nebo nedostatky. Celý incident ve spolupráci s Policií ČR i Městskou policií Plzeň intenzivně řešíme a poskytujeme veškeré informace a dokumenty,“ řekl za centrální plzeňský obvod, který hřiště provozuje, jeho starosta David Procházka.

Hřiště prochází také pravidelnou vizuální kontrolou, která se koná každý týden. V této lokalitě však pravidelně poškozují herní prvky vandalové a opilci. S opravou herního prvku obvod vyčká až do ukončení vyšetřování Policie České republiky, poté se bude řídit doporučením nezávislého technika. „Nyní je prvek nekompletní a nefunkční, žádáme proto rodiče, aby dohlédli na své děti, aby jej nepoužívaly,“ uvedla mluvčí obvodu Michaela Adámková.

Ilustrační foto
U Nezvěstic jely vlaky proti sobě, zastavily jen pár set metrů od sebe

„Celé vedení třetího obvodu s děvčátkem a jeho rodinou velmi soucítí a jsme rádi, že zranění na základě získaných informací není naštěstí vážné. S rodinou se snažíme zkontaktovat a situaci s ní chceme řešit,“ říká starosta.

Třetí městský obvod provozuje více než devadesát dětských hřišť a zranění na nich jsou naštěstí ojedinělá. „Ať už nehodu způsobilo cokoliv, trváme na jejím řádném vyšetření nejen z důvodu případného nalezení a potrestání viníka, ale také kvůli případným úpravám technologií a pravidel tak, aby k podobné situaci již nemohlo dojít,“ dodává David Procházka.