Deset minut před začátkem středeční debaty o fúzi Plzeňské teplárenské a Plzeňské energetiky je v malém sále Měšťanské besedy jen deset lidí. Přes 80 židlí je prázdných a organizátoři setkání, jež má zodpovědět otázky o sloučení teplárny s holdingem EPH miliardáře Daniela Křetínského, doufají, že se ještě zaplní. Lidé přicházejí pomalu, na pódium usedají primátor Martin Zrzavecký, technický náměstek Pavel Šindelář a šéfové Plzeňské energetiky Václav Pašek a Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. Několik jejich kolegů zastupitelů se vmísí mezi občany či postávají u oken. Lepší než poloviční účast nebude.

Z otázek, jež zazní po úvodních slovech, je jasné, že Daniel Křetínský se nálepky kontroverzního podnikatele pro tento den nezbaví. Jsou slyšet hlavně obavy, co se stane, až město přijde o stoprocentní vlastnictví teplárny a poměr jeho sil a sil EPH se změní na 65:35. „Jak bude vypadat představenstvo a dozorčí rada?“ ptá se první muž. „V představenstvu bude mít město tři členy ze sedmi,“ odpovídá náměstek Šindelář a vyslouží si reakci, že čísla jsou při poměru 65:35 nelogická. „Město ale bude mít předsedu představenstva a většinu dozorčí rady. Nad chodem společnosti budeme mít plnou kontrolu,“ ujišťuje. Další muž s tím spokojen není a naráží na to, že ve 12členné dozorčí radě bude mít město sice šest členů a EPH dva, ale další čtyři budou zaměstnanci společnosti. „Ti mohou být manipulovatelní,“ upozorňuje. Oba ředitelé tato slova odmítnou. Znovu tvrdí, že fúze má Plzni garantovat stabilní ceny a jisté dodávky tepla, teplárnu uchránit před zhruba miliardovou investicí do modernizace kotlů a navíc vymazat 150milionovou ztrátu chotíkovské spalovny, již by jinak platilo město.

Kromě občanů si slovo ovšem berou také politici. Debata v těch chvílích připomíná malé zasedání zastupitelstva. Možná přípravu na to květnové, kde se má o fúzi definitivně rozhodnout. Sociální demokrat Pavel Duchek chce od ředitele Paška vědět, kam bude nově vzniklá společnost směřovat. „Kam to povedete?“ ptá se a dozvídá se, že společnost chce obchodovat lépe než dnes. Na to, že EPH chce proto, že to bude výhodný a výdělečný obchod, reaguje s úsměvem ředitel Drápela: „To ale není zločin.“ Během hodiny a tři čtvrtě několikrát zdůrazní, že teplárna a energetika si dnes nekonkurují, naopak spolupracují. „Plzeňská teplárenská má monopol, Plzeňská energetika vytápí kompletně Borská pole a Skvrňany, to je asi čtvrtina trhu s teplem. Během jednoho týdne mrazů jsme místo energetiky vytápěli celé Bory my a nikdo si toho nevšiml,“ popisuje.

S dalšími dotazy přijdou další politici. Ludvík Rösch za Občany Patrioty, Václav Štekl za KSČM a sociální demokrat Jindřich Kloud, podle něhož by ve smlouvě o fúzi mělo být, že město nikdy nesmí přijít o majoritní podíl ve společnosti. Odpověď primátora a náměstka, že toto rozhodnutí bude vždy na zastupitelích a nic takového nelze zaručit, ho však doslova zvedá ze židle. Dočká se aspoň ujištění, že kdyby chtěl holding EPH prodat svůj podíl někomu jinému, má město mít vždy předkupní právo.

Informace o fúzi zveřejňuje Plzeňská teplárenská na svém webu www.pltep.cz.