Na základě usnesení Akademického senátu Fakulty právnické ZČU ze dne 12. prosince 2011 shromáždil předseda senátu ke stanovenému termínu pět platných návrhů na kandidáta na děkana. Uzávěrka návrhů byla ve čtvrtek 5. ledna ve 12:00. Všichni z kandidátů v současné době na fakultě učí.

Prvním nominovaným je Přemysl Raban, který řídí katedru soukromého práva a civilního procesu. Z téže katedry pocházejí také další dva kandidáti, Miloslava Wipplingerová a Jan Pauly. Poslední navrženou kandidátkou je současná proděkanka pro studium Petra Jánošíková, vyučující na katedře správního práva, která obdržela dvě nominace.

Předsednictvo senátu ve svém usnesení konstatovalo, že všechny návrhy na kandidáta na děkana byly platně podány. Zároveň stanovilo, že první kolo první volby kandidáta na děkana se bude konat dne 23. ledna 2012 v 16:00.

Fakultu zatím řídí proděkani Bohumil Poláček a Vilém Knoll. O tom, kdo se stane novým šéfem fakulty, se pravděpodobně rozhodne 23. ledna. „Je třeba volbu děkana maximálně urychlit kvůli probíhající reakreditaci,“ konstatoval již dříve Tomáš Pezl. Brzké zvolení nástupce Růžičky si přeje také rektorka univerzity Ilona Mauritzová. Škola bojuje o prodloužení akreditací na klíčová magisterská a bakalářská studia, stávající akreditace jí skončí v polovině příštího roku, na konci října škola požádala o její prodloužení. Ministerstvo školství o prodloužení akreditaci rozhodne nejspíš do konce ledna.

Plzeňská práva už dříve poškodily aféry s rychlostudenty, za působení děkana Růžičky fakultu opustili špičkoví odborníci. Škola navíc přišla o akreditaci na doktorské studijní programy.