Lokalita se nachází v blízkosti Červenohrádecké ulice. Ze stran ji lemují ulice Ledová, K Haltýři a Křivá. Místem rovněž protéká Hrádecký potok. Nebližším signifikantním místem je přilehlá vodní nádrž a kaple sv. Šimona a Judy na nedaleké návsi.

„Červenohrádečtí místu neřeknou jinak než „na parku“. Oficiální název ale toto území nemá, a to i přesto, že se zde konají různé akce a setkání. Vzhledem k tomu, že se nám v minulosti osvědčilo zapojení veřejnosti do dění v obvodu, rozhodli jsme se naše občany oslovit i tentokrát. Připravili jsme na výběr čtyři varianty, pro které bude možné hlasovat v našem zpravodaji a na webu www.rozhodnetesami.cz/park,“ říká místostarostka Lenka Kočová (ODS).

close Lidé na Čtyřce mohou vybrat název parku. info Zdroj: Foto: ÚMO 4 zoom_in Lidé na Čtyřce mohou vybrat název parku.

Lidé budou moci vybírat z celkem čtyř variant. Dva názvy navrhl městský obvod, další varianta vznikla v rámci Pracovní skupiny Červený Hrádek, ve které jsou zastoupeni místní obyvatelé a významné spolky. Čtvrtý návrh vzešel z Odboru památkové péče magistrátu města Plzně. Hlasovat pro jednotlivé varianty je možné od 15. února do 15. března.

„Hlasování tentokrát probíhá v pozměněné formě. Lidé budou jednotlivým názvům udělovat známky, které v další fázi přepočítáme na body. Absolutní vítězem se stane návrh s nejvyšším počtem bodů. Jednotlivé varianty jsme již konzultovali s magistrátem města Plzně, abychom vyloučili možnost, že ve městě již existují. Posledním krokem bude schválení názvu parku zastupitelstvem,“ uvádí starosta Tomáš Soukup (ANO).

Na výběr jsou čtyři varianty

První z variant nese název park „Ledová“, a to podle přilehlé ulice, druhá varianta pak počítá s pojmenováním „Hrádecký park“ po názvu části obvodu.

Třetí a čtvrtá varianta má historický kontext. V lokalitě totiž dříve existoval rybník zvaný „haltýř“. Podle plzeňských památkářů v něm byla zadržována voda pro technické použití včetně chlazení. Název by zároveň odkazoval na dobu, kdy se utvářela podoba dnešní červenohrádecké návsi a okolní zástavby. Proto v rámci Pracovní skupiny Červený Hrádek vznikl návrh park „U Rybníka“ a plzeňští památkáři navrhli název park „Na Haltýři“.

Červený Hrádek patří mezi dynamicky rozvíjející se místa ve čtvrtém plzeňském obvodu. Kromě moderní zástavby zde existuje vesnická památková zóna charakteristická lidovou stavební kulturou. Některé ze staveb mají stopy až v období renesance a baroka.