Na chybějící písmena upozornil plzeňský a krajský zastupitel Jiří Valenta (KSČM), když viděl text slibu v přímém přenosu České televize.

Zeman slib i napodruhé podepsal před šéfy obou parlamentních komor, premiérem a předsedou Ústavního soudu. Podle předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové se tak stalo krátce po 14:00 po společném obědě s ústavními činiteli.

Co bylo ve slibu špatně?

Zeman původně na svou čest slíbil, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu a "podle svého nejlepší vědomí a svědomí". Přívlastku tak chyběla písmena "-ho". Ústně ale zvolený prezident složil slib řádně s rukou položenou na slavnostním výtisku základního zákona státu.

"Tu chybu v textu slibu jsme odstranili. Za účasti předsedy Ústavního soudu, předsedy Senátu, mé a předsedy vlády znovu podepsal pan prezident svůj slib s tím, že už ta gramatická chyba, kde chyběla v jednom slově přípona, byla odstraněna. Takže určitě nelze slib zpochybnit," uvedla Němcová. Dodala, že hlava státu složila slib bez výhrad tak, jak předepisuje Ústava.

Původně podepsaný neúplný text podle Romana Žambocha z tiskového odboru Sněmovny zůstane uchován jako archivní dokument v archivu Poslanecké sněmovny.

Podle předsedy Strany práv občanů - zemanovci Vratislava Mynáře, o němž se spekuluje jako o budoucím prezidentském kancléři, chyba nic neměnila na tom, že nový prezident složil svůj slib v souladu s Ústavou. Vyslovil ho totiž i ústně. Mynář dodal, že text slibu připravovala Kancelář Poslanecké sněmovny, nikoli Hrad.